Czas na projekt rewitalizacji dworca kolejowego

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.11.2018 / Komentarze
To realizacja obietnicy wyborczej burmistrza - elekta Daniela Raka

Turyści mawiają, że porządek w mieście poznaje się po dworcu kolejowym i …publicznych szaletach. Trudno odmówić im racji. O ile szaletami możemy się tylko pochwalić, to kolejowa wizytówka Szczecinka prezentuje się fatalnie. Zabytkowy obiekt z roku na rok popada w ruinę, co turystę, który trafia nad Trzesiecko po raz pierwszy może przyprawić o palpitację serca i skutecznie zniechęcić do "zajrzenia" do miasta.

Ten stan rzeczy wkrótce się zmieni. Miasto przejmuje nasz zabytek od PKP i bierze się za jego rewitalizację. Pieniądze na ten cel (I etap) zabezpieczono już w przyszłorocznym budżecie miasta. Warto przy tym zaznaczyć, że rewitalizacja naszego zabytku przy torach to jedna z obietnic wyborczych burmistrza - elekta Daniela Raka.

Wpierw jednak trzeba wykonać dokumentację projektową. Miasto ogłosiło właśnie przetarg w tej sprawie. Zadanie nosi tytuł: "Dokumentacja projektowa rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku".

Z dokumentacji przetargowej dowiadujemy się również, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną, m.in. organizacji ruchu i obsługi podróżnych na czas trwania robót budowlanych oraz adaptacji zasadniczej części istniejącego obiektu na cele działalności społeczno-kulturalnej, w szczególności:

- zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży w ramach działalności

Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (m.in. sekcje i kluby: naukowe, artystyczne, muzyczne, sportowe oraz tańca i baletu);

- prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć dydaktycznych;

- zabezpieczenie pom. socjalnych, magazynowych i higieniczno-sanitarnych oraz innych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu;

- zapewnienie wewnętrznej, bezkolizyjnej z pomieszczeniami dworca komunikacji, wszystkich pom. na cele działalności społeczno-kulturalnej;

- zapewnienie windy wewnętrznej umożliwiającej dostęp na wszystkie kondygnacje obiektu.

W wyremontowanym kolejowym obiekcie będą znajdować się też pomieszczenia związane z funkcją dworca kolejowego (m.in. poczekalnia, kasy biletowe, zaplecze sanitarno – socjalne oraz magazyny).

Przyszły wykonawca projektu budowlanego ma czas na jego wykonanie do 31 sierpnia 2019 roku.

Tek i foto: Sławomir Włodarczyk