Daniel Rak: Postawmy kropkę nad "i"

 • Tv
 • Aktualności
Miasto z Wizją / 30.10.2018 / Komentarze
Mamy ambitny, realny program dla Szczecinka. Aby go zrealizować potrzebuję Waszego wsparcia

 

Mamy ambitny, realny program dla Szczecinka. Aby go zrealizować potrzebuję Waszego wsparcia. Zmobilizujcie się i pójdźcie do II tury wyborów 4 listopada. Postawmy kropkę nad „i”. Oddajcie na mnie swój głos, a gwarantuję, że nie zwolnimy tempa.  

Osiem pakietów to gwarancja dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Stawiam na programy prospołeczne, ekologię, budownictwo mieszkaniowe, opiekę zdrowotną, rozwój dróg i miejsc postojowych, oświatę, opiekę socjalną oraz sport i turystykę.
Gwarantuję, że nie zwolnimy tempa i w poszczególnych pakietach zrealizujemy lub wprowadzimy w ciągu najbliższych 5 lat:

 

PAKIET 1 - Programy prospołeczne
 • 1000 zł „szczecineckiego becikowego” dla każdego nowonarodzonego mieszkańca Szczecinka
 • Program dodatkowych zajęć w szkołach z kreatywnego myślenia „Kreatywny ninja”
 • Cykl dodatkowych zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Miejska Karta Dużej Rodziny
 • Program „Bezpiecznie we własnym domu”, czyli zapewnienie opieki w domu zamieszkania
 • „Przycisk życia” pozwalający natychmiastowo wezwać pomoc
 • Program „SAPiK z aktywnym seniorem” dedykowany osobom starszym
 • Kontynuacja programu rehabilitacji seniorów oraz programu in vitro
 • Budżet obywatelski
 • Rady Osiedli – wsparcie istniejących rad oraz pomoc w tworzeniu kolejnych
PAKIET 2 - Ekologia
 • Darmowa komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców Szczecinka
 • Nowoczesne wiaty przystankowe wyposażone w systemy informacji dla pasażerów
 • Nowy tabor autobusów elektrycznych
 • Inwestycje w infrastrukturę dla aut elektrycznych
 • Rozbudowa Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich
 • Ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie do likwidacji kotłowni i pieców kaflowych
 • Wyegzekwowanie od firmy Kronospan wykonania ostatniego etapu likwidacji uciążliwości związanych z produkcją płyt MDF
 • Kontynuacja programu dofinansowania remontów budynków wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe
 • Budowa RIPOK dla odpadów biodegradowalnych
PAKIET 3 - Budownictwo mieszkaniowe
 • Oddanie do użytku 25 lokali mieszkalnych przy ul. Pilskiej
 • Rozpoczęcie w 2019 roku budowy bloku z kolejnymi 30 lokalami mieszkalnymi
 • Stworzenie obiektów z lokalami wspomaganymi i chronionymi dla seniorów
PAKIET 4 - Opieka zdrowotna
 • Zabezpieczenie pieniędzy na bieżące utrzymanie szczecineckiego szpitala
 • Dofinansowanie funkcjonowania szczecineckiego hospicjum stacjonarnego
PAKIET 5 - Drogi i miejsca postojowe
 • Inwestycje drogowe na osiedlach Marcelin, Raciborki i Trzesieka
 • Budowa parkingów wielopoziomowych w centrum miasta i przy szpitalu
 • Przebudowa ulic: Kolejowa, Dworcowa i Wiśniowa
 • Budowa łącznika pomiędzy ul. Kołobrzeską i ul. Polną
 • Wynegocjowanie dokończenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich „małej obwodnicy Szczecinka”, czyli połączenia drogi nr 172 z S11
 • Doprowadzenie do przejęcia przez miasto i wyremontowania dworca PKP
PAKIET 6 - Oświata
 • 250 zł dodatku za wychowawstwo
 • Dwukrotnie wyższe nagrody dla nauczycieli
 • Podniesienie do 100 zł stawki dla opiekunów nauczyciela stażysty
 • Doposażenie klasopracowni w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII
 • Budowa hali sportowej przy SP 1
 • Wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 7 i SP 5
PAKIET 7 - Opieka socjalna
 • Udostępnienie usługi teleopieki z dofinansowaniem miasta
 • Budowa mieszkań chronionych lub wspomaganych
 • Budowa Domu Pomocy Społecznej
PAKIET 8 - Sport i Turystyka
 • Poszerzenie i oświetlenie na całej długości ścieżki wokół jeziora Trzesiecko
 • Rewitalizacja zaplecza plaży miejskiej przy ul. Mickiewicza
 • Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
 • Boisko do piłki plażowej
 • Budowa nowej niecki szczecineckiego basenu oraz rozbudowanie strefy relaksu
 • Wyznaczenie miejsca na pole namiotowe i dla kamperów
 • Budowa ekstremalnej zjeżdżalni przy jeziorze