Daniel Rak: Skala błędu jest porażająca

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 10.10.2018 / Komentarze
Jeden z kandydatów na burmistrza zarzucił miastu zbyt małe kwoty przekazywane na organizacje pozarządowe

Każdego roku miasto wspiera finansowo szczecineckie organizacje pozarządowe. Kwoty nie są małe i pozwalają na realizację celów statutowych różnego rodzaju stowarzyszeń i placówek. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się zarzuty, jakoby organizacje te były „niedoceniane” przez miejski urząd, który rzekomo przeznacza śladowe środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kwota ta miałaby wynosić ok. 120 tys. zł. Okazuje się, że zarzut ten nijak ma się do rzeczywistości, a podana kwota jest „mocno niedoszacowana”. Do zarzutów tych odniósł się wiceburmistrz Daniel Rak.

- Miasto jest bardzo zaangażowane we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Działamy w formach współpracy, które są zadaniami zleconymi, ale też zadaniami własnymi gminy. A kwoty przeznaczane na realizację takich zadań przekazywane są w dwóch formach – zaznacza wiceburmistrz. – Padł zarzut, że kwoty te są minimalne i wynoszą łącznie 120 tys. zł. Kolejny zarzut mówił o tym, że od kilku lat nie zwiększamy tej puli.

- Dobrze by było, żeby ktoś się najpierw przygotował do jakiegoś publicznego wystąpienia i operował konkretami. Ja się przygotowałem i mogę powiedzieć, że w 2016 roku kwota na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła 3 mln 900 tys. zł. W kolejnym roku była to kwota 3 mln 967 tys. zł, natomiast w roku 2018 planowana kwota to prawie 4 mln 166 tys. zł. Widzimy więc, że jest to zdecydowanie więcej, niż wspomniane 120 tys. zł, a skala tego „błędu” jest porażająca – dodaje wiceburmistrz.

Jak zauważa nasz rozmówca, wszystkie informacje dotyczące środków przeznaczanych na szczecineckie organizacje pozarządowe są również ogólnodostępne na stronie Urzędu Miasta.

Więcej na ten temat w naszym dzisiejszym (27.09) programie samorządowym.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk