Dorota Rusin-Hardenbicker i Maciej Makselon wiceburmistrzami Szczecinka

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 05.12.2018 / Komentarze
Daniel Rak: Budżety miasta, które wzrosły do 170 mln zł wymagają naprawdę należytego dozoru

Dziś (wtorek, 4 grudnia) oficjalnie rozpoczną urzędowanie nowi wiceburmistrzowie Szczecinka. Burmistrz Daniel Rak zdecydował, że w kierowaniu miastem wspierać go będą Dorota Rusin-Hardenbicker i Maciej Makselon. Pani Dorota pełniła dotąd obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w szczecineckim Starostwie Powiatowym. Z kolei Maciej Makselon - obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. O tej decyzji włodarze miasta poinformowali podczas krótkiej konferencji prasowej, która odbyła się w ratuszu.

Dorota Rusin-Hardenbicker odpowiadać będzie za nadzorowanie pracy miejskich spółek: ZGM TBS oraz PWiK. Ponadto odpowiadać będzie za inwestycje, nieruchomości, przygotowaniem planistycznym. Z kolei do obowiązków Macieja Makselona będzie należało m.in. nadzorowanie pracy Wydziału Rozwoju, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, Muzeum Regionalnego i OSiR-u.

- Wiem, że mogą pojawić się pytania o to, dlaczego jest dwóch zastępców – mówi burmistrz Daniel Rak. - W swoim programie wyborczym wielokrotnie podkreślałem, że chcielibyśmy zwiększyć ilość programów prospołecznych i rozpocząć szerszą dyskusję na temat przedsięwzięć w ciągu najbliższych pięciu lat, które wspólnie z moimi zastępcami będziemy realizować.

- Każde kolejne budżety, które wzrosły do 170 mln zł wymagają naprawdę należytego dozoru i mam nadzieję, że sprawnie wraz z moimi zastępcami będziemy wdrażali kolejne pomysły i poszczególne projekty w kolejnych latach - dodaje.

Tekst, wideo: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk