Harcerska Wyprawa Pamięci

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.05.2019 / Komentarze
Podróż historyczna szczecineckich druhów na Monte Cassino

Blisko 200 harcerzy z Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP, w tym również ze Szczecinka bierze udział w obchodach rocznicowych na wzgórzach Monte Cassino oraz w czuwaniu przy grobach Polaków, poległych podczas zdobywania klasztoru. Harcerska Wyprawa Pamięci wyruszyła do Włoch w niedzielę. Jej kluczowym punktem będą uroczystości rocznicowe na polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino, które odbędą się 18 maja oraz służba na Cmentarzu Wojennym i innych miejscach pamięci.

W tym roku przypada 75 rocznica bitwy o Monte Cassino – jednej z najbardziej znaczących bitew II wojny światowej. Harcerze, którzy od lat odwiedzają polskie cmentarze wojenne we Włoszech, tym razem postanowili w sposób szczególny uczcić pamięć żołnierzy, którzy przelali swą krew w drodze do Ojczyzny.

Harcerska Wyprawa Pamięci potrwa do 20 maja br. Wyjazd obejmuje także zainicjowany przez Hufiec Myślibórz Fabularny Rajd Honker (16-17 maja br.), połączony z rekonstrukcją historyczną, odbywający się na szlaku walk 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Harcerze spotkają się i porozmawiają ze świadkami wydarzeń sprzed 75 lat oraz wezmą udział w modlitwie prowadzonej przez Papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Zwiedzą także najważniejsze miasta Półwyspu Apenińskiego.

Harcerska Wyprawa Pamięci wpisuje się w zadania samorządu województwa w zakresie pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Tekst: Biuro Prasowe Urzędu marszałkowskiego/Sławomir Włodarczyk - opracowanie

Foto: Wojsko Polskie

Wideo: Fundacja Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino (11-18 maja 1944) jedna z czterech bitew toczonych w rejonie klasztoru na wzgórzu Monte Cassino na froncie włoskim II wojny światowej.

W maju 1944 działający w ramach 8 Armii brytyjskiej 2 Korpusu Polskiego (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) wziął udział w operacji „Diadem” – czwartej próbie przełamania niemieckich pozycji obronnych (tak zwanej Linii Gustawa) strzegących od południa dostępu do Rzymu i stanowiących fragment systemu umocnień zwanych „linią zimową” (Winterstellung). Kluczowy punkt oporu linii Gustawa znajdował się w rejonie wzgórza 516, Monte Cassino, na którym wznosił się pochodzący z VI wieku klasztor benedyktyński (tak zwane wzgórze klasztorne).

Głównym zadaniem wojsk polskich, rozlokowanych pomiędzy 10 i 13 brytyjskim Korpusem Armijnym, było zajęcie położonych na północny zachód od Monte Cassino: wzgórza 593 oraz rejonu folwarku Masseria Albaneta, atakowanych wzdłuż wąwozu zwanego „Gardzielą” przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich (dowódca – generał brygady Bronisław Duch), oraz wzgórz 575 i 601 (Sant Angelo), atakowanych przez 5 Kresową Dywizję Piechoty (dowódca – generał brygady Nikodem Sulik). Rozlokowane tam doborowe oddziały niemieckie wchodzące w skład 1 Dywizji Spadochronowej kontrolowały przebiegającą u podnóża wzgórz strategiczną drogę numer 6 (via Casilina) w dolinie rzeki Liri, której odblokowanie umożliwiłoby jednostkom 8 Armii podjęcie marszu na Rzym.

Po wybudowaniu specjalnej linii komunikacyjnej pomiędzy tyłami a pozycjami wyjściowymi (tak zwanej Drogi Polskich Saperów) pierwszy atak oddziałów polskich został przeprowadzony w nocy z 11 na 12 maja 1944 roku i mimo ogromnego poświęcenia żołnierzy zakończył się niepowodzeniem. Drugie uderzenie polskie nastąpiło 17 maja i doprowadziło do zdobycia w dniu następnym przez 3 Dywizję Strzelców Karpackich wzgórza 593, opanowania jego południowych stoków zwanych „Balkonem” oraz wyjścia na drogę numer 6 celem nawiązania współdziałania bojowego z nacierającymi od południa jednostkami brytyjskiej 78 Dywizji Piechoty. Jednocześnie 5 Kresowa Dywizja Piechoty zdołała do wieczora 18 maja zdobyć wzgórze San Angelo, następnego zaś ranka opanować wzgórze 575. Działania polskich jednostek wojskowych doprowadziły do przełamania linii Gustawa oraz zajęcia 18 maja przez oddziały 12 Pułku Ułanów Podolskich wzgórza klasztornego. Straty liczącego około 45 tysięcy żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wyniosły ponad 900 poległych, blisko 3 tys. rannych oraz 345 zaginionych.  

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski - historyk, wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu.