Ponad 60 incydentów na terenie miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.11.2018 / Komentarze
Kamery czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Szczecinka

W październiku br. operatorzy monitoringu Straży Miejskiej ujawnili 61 różnego rodzaju incydentów, do których doszło na terenie Szczecinka.

- Dzięki pracy operatorów nasze patrole podjęły 60 interwencji. Jedną z nich przekazaliśmy Policji - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.

Do negatywnych zdarzeń dochodziło również w centrum miasta, m.in. przy ul. Wyszyńskiego i Warcisława IV, a także w Strefie Aktywnego Wypoczynku przy osiedlu Kopernika i w parku przy ul. Lelewela.

Dotyczyły one m.in. spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania ładu i porządku publicznego - 26 interwencji, wykroczeń drogowych, głównie nieprawidłowego parkowania - 16 interwencji, niszczenia i dewastacji mienia - 6 interwencji, awarii i uszkodzeń znaków drogowych - 3 interwencje, nieuprawnionego umieszczania plakatów wyborczych - 1 interwencja oraz podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia - 1 interwencja.

Strażnicy udzielili też pomocy 4 osobom, które po spożyciu alkoholu "odpoczywały" w miejscach publicznych. Były również awarie infrastruktury - 1 interwencja oraz handel w miejscu zabronionym - 1 interwencja.   

Przypomnijmy: W systemie monitoringu miejskiego pracuje 36 kamer, również na podczerwień i w jakości HD, podłączonych do stanowiska obserwacyjnego w komendzie Straży Miejskiej.

W pierwszym półroczu 2018 roku operatorzy ujawnili 468 różnego rodzaju zdarzeń. W 428 przypadkach interweniowały patrole SM.

Info: Kierownik referatu ds. monitoringu SM Grzegorz Rusielewicz

Tekst/opracowanie: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska (monitoring)