Program Antysmogowy w Szczecinku

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.05.2019 / Komentarze
Miasto w unijnym projekcie poprawy jakości powietrza. 7,5 tys. zł dotacji na wymianę pieca węglowego

Urząd Miasta poinformował, że zamierza przystąpić do projektu unijnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Za tym pójdą środki finansowe, o które będzie mógł aplikować każdy mieszkaniec Szczecinka mający na swojej posesji, m.in. piec opalany węglem.

-W przypadku otrzymania dofinansowania, mieszkańcy Szczecinka będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 7,5 tys. zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej - mówi "Miastu z Wizją" Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy ratusza.

- Przekazanie grantu będzie możliwe dopiero po przyznaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i nastąpi po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Jak poinformował Urząd Miasta, likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).

Zastąpienie starego źródła ciepła nowym jest możliwe jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze związane byłoby z nieuzasadnioną budową sieci ciepłowniczej.

W przypadku otrzymania dofinansowania środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na: wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały, m.in. wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, wykonanie wewnętrznej instalacji CO lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej, nabycie materiałów lub robót budowlanych, modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania, podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego.

- Mieszkańcy Szczecinka zainteresowani przystąpieniem do projektu, proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (zarówno w domu jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym) zlokalizowanym na obszarze miasta - dodaje M. Ludewicz.

Ankieta dostępna jest TUTAJ lub w załączniku.

Podpisaną ankietę należy składać do dnia 27 maja br. w Urzędzie Miasta Szczecinek (Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 13) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietyrpo@um.szczecinek.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Rozwoju UM: Aleksandra Machut, tel. 943 714 152. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załącznik: 

https://www.szczecinek.pl/modules/file/icons/application-pdf.pngankieta_2.14.pdf472.66KB

https://www.szczecinek.pl/modules/file/icons/application-pdf.pngogloszenie_2.14_podpis.pdf763.71KB

https://www.szczecinek.pl/modules/file/icons/application-pdf.pngwzor_reg_2.14.pdf572.73KB

Więcej na ten temat na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek:

https://www.szczecinek.pl/pl/news/75-tys-z%C5%82-na-wymian%C4%99-pieca-w...

Do 2016 roku funkcjonował w Szczecinku program KAWKA. Miasto pozyskiwało środki finansowe na jego realizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wiele przydomowych kotłowni zostało zlikwidowanych i podłączonych do sieci MEC. Po przejęciu władzy przez PiS i zarządzania WFOŚ (do dziś budzi to poważne wątpliwości prawne, co potwierdził NSA), rząd zlikwidował program.

Jakie korzyści przyniósł Szczecinkowi Program KAWKA - w załączonym materiale wideo.  

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk