Remont nadjeziornego szlaku

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.09.2018 / Komentarze
Trwa przebudowa ulic Kościuszki i Trzesieckiej. Jest już pierwszy asfalt, są chodniki. 1,5 mln zł od miasta

To druga co do wielkości tegoroczna inwestycja budowlana na szczecineckich drogach i ulicach. Mowa o przebudowie ul. Kościuszki i Trzesieckiej - od skrzyżowania z ul. Karlińską po rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ciągu drogi wojewódzkiej 172. Oczywiście, najpierwszą i największą jest budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11.

Choć obu inwestycji nie można porównywać, zarówno jeżeli chodzi o zakres prac jak i nakłady finansowe, przebudowa nadjeziornego ciągu komunikacyjnego Kościuszki - Trzesiecka jest niezwykle ważną inwestycją dla miasta.

Ulica Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Karlińską) jest wyłączona z ruchu kołowego, ale nie dla wszystkich pojazdów. Wolną "ścieżkę" mają pojazdy obsługujące budowę i goście hotelu "Viki". Reszta - także autobusy KM - jeździ, dookoła czyli przez ul. Turystyczną i małą obwodnicę Szczecinka. Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg utrudnienia potrwają do końca września br.

Koszt powiatowej inwestycji (roboty prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia) to blisko 7 mln zł. W kosztach partycypuje też Miasto Szczecinek, które wspomogło samorząd powiatowy kwotą 1,5 mln zł. Inwestycja otrzymała wsparcie - 3 mln zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Inwestycja jest realizowana na długości blisko 2,4 km. Obecna jezdnia obu ulic zostanie poszerzona z 6 m do 6,5 m. Powstaną też m.in. zjazdy, zatoki autobusowe, miejsca postojowe oraz ciąg pieszo - rowerowy oraz nowe oświetlenie i kanalizacja. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października br.   

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk