Uczniowie "piątki" z wizytą w Bergen op Zoom

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 10.06.2019 / Komentarze
Nauka, sport, zabawa i przyjacielskie kontakty

W dniach od 3 do 7 czerwca odbyła się wymiana polsko – holenderska pomiędzy  Szkołą Podstawową nr 5 w Szczecinku, a szkołą Steenspil  Bergen op Zoom z Holandii. Przez pięć dni byliśmy goszczeni przez naszych holenderskich  przyjaciół.

Polscy uczniowie mieli okazję poznać szkolne życie swoich partnerów wymiany. Podczas pobytu poznawaliśmy życie codzienne naszych holenderskich  przyjaciół. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach szkolnych: lekcji historii, geografii i  sportu oraz w wycieczce do Antwerpii i wyprawie rowerowej. Czas spędzony w Holandii zaowocował nie tylko nowymi przyjaźniami. Poznaliśmy również życie młodzieży naszych partnerów i odkryliśmy, że niczym się nie różnimy.  Uczniowie mieli  okazję poznać różne programy nauczania, które nie są dostępne w ich krajach. Znajdując się w nowym środowisku, mają możliwość   i szansę zapoznania się z różnymi strategiami edukacyjnymi i odmienną filozofią nauczania. Bardzo ważne jest również motywowanie młodzieży do nauki języków obcych. Ich znajomość jest niezbędna na dzisiejszym rynku pracy. Czynne używanie języka w trakcie wymiany powoduje, że młodzież przełamuje barierę językową, nieśmiałość i obawy przed kontaktem z osobami z innych krajów. Wzbogaca zasób słownictwa oraz uczy się praktycznie używać języka obcego w sytuacjach codziennych. Staje się bardziej otwarty i przyzwyczaja się do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Pierwszą wizytę uczniów w Holandii wraz z nauczycielami: panią Elżbietą Sobolewską i panią Moniką Pac-Stasik można uznać za bardzo udaną.  Młodzież obu krajów bardzo się zintegrowała i doskonale porozumiewała, więc program wymiany został zrealizowany w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Wyjeżdżając, cała grupa żałowała, że te 5 dni minęło tak szybko. Z niecierpliwością czekamy na przyjazd uczniów z Holandii do Polski, który zaplanowany jest na rok 2020.

Realizacja polsko - holenderskiej wymiany możliwa jest dzięki wsparciu finansowanemu, jakie Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała  z Urzędu Miasta za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek Daniela Raka.

Tekst i foto: Elżbieta Sobolewska, koordynator wymiany

Opracowanie: Sławomir Włodarczyk