Unijna kompostownia stanie w Trzesiece

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.09.2018 / Komentarze
Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas: Nowoczesna instalacja za 11 mln zł

Jak już pisaliśmy w artykule: " Miliony dla PGK"

http://www.miastozwizja.pl/miliony-dla-pgk

cztery miejscowości województwa zachodniopomorskiego, w tym Szczecinek, otrzymały wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pieniądze zostaną spożytkowane na budowę lub modernizację punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Wartość całkowitego projektu wynosi ponad 42,5 mln zł.

O szczegółach tej dużej inwestycji, w większości finansowanej ze środków Unii Europejskiej, rozmawialiśmy z burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem.

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dofinansowanie przeznaczy na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i zielonych, zbieranych w sposób selektywny na składowisku przy ulicy Łowieckiej - mówi burmistrz.

- Od kilku już lat mamy konieczność selekcjonowania odpadów. Jednymi z nich są tzw. odpady zielone i biodegradowalne. W wojewódzkim planie gospodarki odpadami Szczecinek, konkretnie składowisko w Trzesiece, jest uznane za RIPOK, czyli Regionalną Instalację Przetwórstwa Odpadów Komunalnych, przede wszystkim odpadów zielonych. My w Szczecinku takich odpadów mamy mnóstwo, to m.in. gałęzie, krzaki, trawa, liście, itp. Gdybyśmy mieli to gdzieś wywozić to wówczas ponosilibyśmy nieprawdopodobne koszty. Dlatego dobrze jest, że Szczecinek ma możliwość kompostowania i utylizowania takich odpadów. Ale nie tylko. Zgodnie z dyrektywą unijną musimy również utylizować tzw. odpady kuchenne. To już większy problem.

Jak ujawnił nam burmistrz, do Szczecinka odpady biodegradowalne będą mogły też przywozić okoliczne gminy.

- Dlatego istnieje konieczność wybudowania nowoczesnej instalacji, która z jednej strony spowoduje kompostowanie wspomnianych wyżej odpadów, a z drugiej nie spowoduje uciążliwości dla środowiska i mieszkańców - zapewnia nasz rozmówca.

- Żeby te dwie rzeczy pogodzić, żeby kompostowanie nie było uciążliwe, żeby nie śmierdziało, trzeba zbudować bardzo nowoczesną instalację, tzw. bioreaktory. Z tego wszystkiego powstanie kompost, który będzie zagospodarowywany w różny sposób. Projekt jest już gotowy.   

Kompostownia o wydajności 3500 Mg/rok obsługiwać będzie powiat szczecinecki i powiat świdwiński. Wartość całego projektu to ponad 11,3 mln zł. 

Realizacja zaplanowanych inwestycji powinna zakończyć się najpóźniej do roku 2020. Wybrane inwestycje otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk