W 2018 roku z bezpłatnej rehabilitacji skorzystało 795 seniorów

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.06.2019 / Komentarze
Na realizację programu przeznaczono łącznie ponad 215 tysięcy złotych

W grudniu 2017 roku ruszył szczecinecki program rehabilitacji seniorów, w ramach którego mieszkańcy, którzy ukończyli 65 rok życia, mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów w jednej z dwóch placówek medycznych – w Pomorskim Ośrodku Diagnostyki Medycznej „Podimed” przy ul. Kilińskiego oraz w Zakładzie Rehabilitacji Reha Medica przy ul. Kościuszki. Program ten od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród szczecineckich seniorów. Na tyle, że ówczesny burmistrz Jerzy Hardie-Douglas w minionym roku wyasygnował dodatkowe środki, aby jak najwięcej chętnych osób mogło skorzystać z tego programu.

- W 2018 roku do zabiegów zakwalifikowano 795 osób. Zgodnie z zapisami uchwały beneficjentami programu byli mieszkańcy Miasta Szczecinek powyżej 65 roku życia, posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty – czytamy w corocznym raporcie o stanie miasta za 2018 rok. - Z programu nie mogły skorzystać osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w ostatnich  6 miesiącach lub miały zaplanowane świadczenia w ciągu najbliższego miesiąca.

Jak czytamy we wspomnianym raporcie ze względu na duże zainteresowanie programem i wyczerpaniem zaplanowanych środków na jego realizację, w maju 2018 roku burmistrz miasta ogłosił konkurs na dodatkowe zabiegi, przeznaczając na ten cel 100 000 zł.

Łącznie w minionym roku na realizację programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020” przeznaczono kwotę 215 900  złotych. Pozwoliła ona na pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych dla blisko ośmiuset szczecineckich seniorów.

Tekst: Marzena Góra
Foto: fitnistics com