Akademia piłkarska

  • Felietony
  • Blogi
Grzegorz Grondys / 13.02.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys
Panuje powszechne przekonanie, że wszyscy Polacy znają się na polityce i piłce nożnej.

Panuje powszechne przekonanie, że wszyscy Polacy znają się na polityce i piłce nożnej. Patrząc na to obiektywnie muszę się przyznać, że absolutnie nie znam się na tym, ale dlaczego mam się nie wypowiedzieć na ten temat, w końcu panuje demokracja i każdy może zabierać głos. Najwyżej zostanę opluty przez różnego rodzaju hajterów.

W naszym kraju z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży jest źle od kilku lat. Świadczą o tym statystyki, mówiące o skrzywieniach kręgosłupów, płaskostopiu, otyłości, słabej wydolności płuc. Duża część społeczeństwa nie jest świadoma tego stanu rzeczy, który wynika z braku ruchu i wysiłku fizycznego. Młodzież woli spędzać czas przy komputerze niż uprawiać sport. Przyczyny tego zjawiska tkwią też w skromnych budżetach: państwa, miast

i gmin, w ogromnych zaniedbaniach w zakresie infrastruktury sportowej

i niewłaściwym dysponowaniu skromnymi finansami na te cele. A przecież zadaniem dorosłych jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego

i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Aktywizacja społeczna dzieci

i młodzieży powinna być realizowana między innymi poprzez sport. Zajęcia sportowe dają możliwość kształtowania w młodych ludziach pożądanych wartości, uczenia ich umiejętności społecznych. Zajęcia sportowe umożliwiają realizację zasad zdrowego trybu życia, tym samym mogą wpłynąć na poprawę kondycji fizycznej młodego pokolenia. Dlatego środki finansowe na kulturę fizyczną, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - najważniejsze dla zdrowia, sportu i wychowania przyszłego społeczeństwa.

W drugiej kolejności, na bazie własnych wychowanków i przy pomocy sponsorów, powinien być kreowany sport wyczynowy najbardziej wspierający utalentowanych sportowców. Kluby sportowe powinny być zarządzane przez ludzi kompetentnych i prawych, dla których szkolenie podstawowe powinno być równie ważne jak aktualnie pierwsze zespoły.

Burmistrz Miasta, znając problemy w zakresie sprawności fizycznej młodego pokolenia i realizując swoje przedwyborcze obietnice, powołał do działania Radę Sportu. Rada jest wybierana spośród trenerów wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w mieście. Uznając rację, że bez pieniędzy

i opłacania trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą nie może być prawdziwych wyników, miasto zaczęło dofinansowywać sport poprzez opłacanie trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Ze 125 milionowego budżetu miasta w 2012 r., aż 600 tys. złotych zostało przeznaczone na sport dzieci i młodzieży. Propozycję podziału tych środków przygotowuje Rada Sportu, biorąc pod uwagę liczbę istniejących klubów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, liczbę dzieci i młodzieży biorących udział w prowadzonych zajęciach w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz osiągnięcia sportowe. Następnie procentowo dzieli te pieniądze na poszczególne dyscypliny tzw. „koszyki”. Konkurs na podział tych środków jest przygotowywany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym. Koszyki te są rozdysponowane na poszczególne kluby

w poszczególnych dyscyplinach sportowych w zależności od przygotowanych przez kluby programów. W roku 2012 na piłkę nożną zostało przeznaczone

z tych środków 110 tys. zł. Oprócz tych środków miasto przeznaczyło 380 tys. złotych na promocję dyscyplin sportu. Pieniądze te dostają kluby sportowe na organizację dużych imprez promujących poszczególne dyscypliny czy kluby sportowe. Wszyscy trenerzy prowadzący zajęcia z młodzieżą w ramach Akademii Piłkarskiej są zatrudniani przez OSIR. Na zatrudnienie ich w roku 2012 miasto wydało 127 tysięcy złotych.

Polityka miasta dotycząca sportu to również pozyskiwanie pieniędzy

i inwestowanie w nowe obiekty sportowe. Wszystkie nowo oddane miejskie boiska i hale sportowe zostały przekazane w zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Zastrzeżono jednak, że do godziny 15 obiekty mają być wykorzystywane na zajęcia wychowania fizycznego przez szkoły a od godziny 15 w pierwszej kolejności za darmo korzystać z nich będą kluby sportowe prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dopiero po tych zajęciach, na zasadach komercyjnych obiekty są wynajmowane dla grup dorosłych. Boiska znajdujące się przy szkołach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe

w godzinach popołudniowych są ogólnodostępne, natomiast hale sportowe są wynajmowane przez szkoły. Pierwszeństwo korzystania z Centrum Tenisowego

i Miejskiej Strzelnicy Sportowej mają kluby sportowe na zajęcia z dziećmi

i młodzieżą, a w drugiej kolejności z obiektów tych korzystają dorośli.

W związku z tym, iż na terenie miasta Szczecinek istnieją dwa organy założycielskie dla szkół tj. Powiat dla szkół ponad gimnazjalnych i Gmina Miejska Szczecinek dla szkół podstawowych i gimnazjów, inwestycje sportowe zrealizowane w mieście Szczecinek można podzielić na dwie kategorie: miejskie i powiatowe. Polityka Miasta i Powiatu w tym zakresie jest wspólna. Inwestycje sportowe to przede wszystkim budowa nowych obiektów sportowych i modernizacja już istniejących. Niektóre z tych inwestycji wymagały wkładu własnego inne były współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Kilka inwestycji sfinansowano z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego: Infrastruktura i środowisko. Ilość wykonanych prac świadczy o tym, że władze Szczecinka wykonują konkretne działania na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej w mieście. Nie będę wymieniał obiektów sportowych na terenie miasta, które powstały podczas sprawowania władzy

w mieście przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ale każdy mieszkaniec je doskonale zna. Warto jednak wskazać kilka z nich. Są to hale sportowe przy ul: Jasnej, Wiatracznej, wyciąg do nart wodnych, modernizacja stadionu czy budowa boisk zgodnie z programem ORLIK i wiele innych.

Jednym z pomysłów na istnienie w Szczecinku tak popularnej dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna było powołanie Szczecineckiej Akademii Piłkarskiej. Nie chcę się wdawać w analizę wszystkich przyczyn powołania akademii gdyż władze istniejących klubów piłkarskich mogą się poczuć urażone.

Akademia Piłkarska, miała się zająć profesjonalnym treningiem dzieci

i młodzieży dotychczas trenujących w trzech klubach piłkarskich działających na terenie miasta oraz innych dzieci z terenu miasta Szczecinek. Głównym celem Akademii jest upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szczecineckich szkół oraz stworzenie im warunków umożliwiających prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Przy pracy z dziećmi położono szczególny nacisk na kulturę, zachowanie i porządek. Początek jej działalności to rok 2009 i już w tym roku do rozgrywek pod patronatem Koszalińskiego Okręgu Piłki Nożnej zgłoszono siedem zespołów. Szkolenie piłkarskie w szczecineckiej Akademii dzieli się na kilka etapów, które zostało rozłożone rocznikowo. Drużyny były dobierane spośród chłopców kolejnych roczników. Treningi łączyły elementy treningu piłkarskiego, zabawy oraz zajęć lekkoatletycznych. Osobną drużynę stanowią dziewczęta.

W akademii były zarejestrowane 32 zawodniczki. Grupa ta jest podzielona wiekowo na grupy treningowe. Najstarsze dziewczęta trenują przy współpracy

z klubem UKS SP 2 VICTORIA Sianów, który jest klubem pierwszoligowym, tworząc trzon drużyny sianowskiej. Oprócz treningów i rozgrywek sportowych, dodatkową atrakcją są wyjazdy na różnego rodzaju mecze i turnieje związane zarówno z rozgrywkami ligowymi jak również z turniejami piłki nożnej organizowanymi na terenie powiatu, województwa, a także kraju. W okresie wakacyjnym każda grupa wiekowa ma organizowany obóz sportowy, w którego kosztach partycypuje miasto.

W zajęciach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niezmiernie ważnym aspektem jest aspekt prewencyjny. Częste treningi uniemożliwiają dzieciom spędzanie czasu wolnego w sposób niekontrolowany. Udział w treningach odciąga od udziału w nieformalnych grupach rówieśniczych. Ważne jest wychowanie piłkarzy w duchu sportowej rywalizacji, kultury osobistej oraz wewnętrznej samokontroli. Istotnym zadaniem jest przygotowanie i wychowanie zawodników, którzy reprezentowaliby barwy miasta Szczecinek, grając w miejscowej drużynie seniorskiej, a także w drużynach grających na wyższych szczeblach ligowych. Już obecnie wychowankowie Akademii w wieku gimnazjalnym spotykają się

z propozycjami przejęcia ich przez szkoleniowców dużych klubów piłkarskich. Takie zainteresowania wykazywał Ruch Chorzów i Lech Poznań. Świadczy to też o wielkim zaangażowaniu trenerów wkładanym w pracę z dziećmi

i młodzieżą.

Czy zaprezentowana w referacie polityka miasta wobec sportu dzieci

i młodzieży i sportu, jako całokształtu polegająca na inwestowaniu w obiekty sportowe, stwarzaniu nowych możliwości treningu dla dzieci i młodzieży, różnorodność dyscyplin sportowych, odniesie w przyszłości pożądane efekty nie tylko w postaci doskonale przygotowanych zawodników, ale osób kreatywnych awansujących na szczeblach drabiny społecznej? Dzisiaj wydaje się, że ten kierunek jest właściwy, ale potwierdzenie go czy zanegowanie będzie możliwe dopiero po kilku latach, kiedy to grupę wychowanków Akademii będzie można poddać badaniom socjologicznym.

Jedno mogę stwierdzić, inne miasta zazdroszczą nam takich rozwiązań.

W maju 2012 r. brałem udział w konferencji Piłka nożna a szanse i granice interdyscyplinarnego działania na rzecz wspólnego sukcesu, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Moje wystąpienie na temat Akademii Piłkarskiej spotkało się z dużym zainteresowaniem. Gdy kluby sportowe działające w innych miastach, borykają się z problemami gdzie znaleźć środki finansowe na sport dzieci młodzieży, gdzie boiska stoją niewykorzystane i niszczeją, to w Szczecinku posiadamy przykład systemowego rozwiązania. Przyjęte rozwiązania mogą stanowić wzór do naśladowania.