Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek - Gazela Biznesu

 • Blogi
 • Felietony
Beata Pszczoła-Bryńska / 14.03.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Beata Pszczoła-Bryńska
Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Kryterium kwalifikacji do tej grupy firm była tylko sprzedaż, nie zaś jak mówi ustawa o swobodzie gospodarczej liczba zatrudnionych osób oraz roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Kryterium kwalifikacji do tej grupy firm była tylko sprzedaż, nie zaś jak mówi ustawa o swobodzie gospodarczej liczba zatrudnionych osób oraz roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu. Pierwsza edycja rankingu odbyła się w 2000 roku, a autorem rankingu jest „Puls Biznesu” oraz wywiadownia gospodarcza Coface Poland.

W rankingu uwzględniane są firmy, które w ostatnich trzech latach działalności odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży (w pierwszym roku przychody te muszą się mieścić w przedziale 3-200 mln złotych) i nie odnotowały strat w żadnym roku z kolejnych trzech lat poddanych analizie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku zostało w tym roku po raz trzeci wyróżnione tytułem „Gazela Biznesu”.

Andrzej Wdowiak, Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. w Szczecinku / Fot. Beata Pszczoła – Bryńska

1. Gazela Biznesu 2011 – pozycja w rankingu ogólnopolskim 1480 na 3778 sklasyfikowanych firm.

2. Gazela Biznesu 2012 – pozycja w rankingu ogólnopolskim 1699 na 4342 sklasyfikowane firmy.

3. Gazela Biznesu 2013 – pozycja w rankingu ogólnopolskim 1969 na 4272 sklasyfikowane firmy.

Udział w rankingu jest bezpłatny i bardzo często, jak to było w przypadku PWiK w Szczecinku, zainteresowana firma nie wie, że jest poddawana takiej weryfikacji. Branża wodociagowo-kanalizacyjna nie jest zbyt licznie reprezentowana w rankingu Gazel Biznesu, o czym świadczy fakt, że wyróżnienia Gazel Biznesu za rok 2012 przyznano w woj. zachodniopomorskim tylko trzem firmom z ogólnej liczby 142; PWiK Szczecinek zajęło 47 miejsce w rankingu wojewódzkim, natomiast GWiK Goleniów uplasowało się na 108 miejscu i MWiK Koszalin na miejscu 116. Wyróżnienia za rok 2013 w województwie zachodniopomorskim otrzymały następujące firmy z branży wod-kan: PWiK Szczecinek 57 miejsce, Wodociągi i Kanalizacja Sławno 92 miejsce, MWiK Koszalin 107 miejsce oraz ZUK Świdwin 121 miejsce. W roku 2013 w woj. zachodniopomorskim w rankingu Gazel Biznesu ujęto łącznie 126 firm, z czego firmy wodociągowo-kanalizacyjne stanowiły zaledwie 3,17%, natomiast w roku 2012 odsetek ten był jeszcze mniejszy i wynosił zaledwie 2,11% wszystkich sklasyfikowanych w woj. zachodniopomorskim firm.

Wysokie lokaty w kolejnych latach rankingu były możliwe głównie za sprawą działalności inwestycyjnej jaką prowadziła spółka, i tak; w latach 2008-2013 PWiK Szczecinek wydało na inwestycje łącznie 355 260 560,12 zł, w tym 332 495 268,66 zł to środki pochodzące z POIiŚ, pozostałą kwotę 22 765 291,46 zł stanowiły środki własne spółki. Z powyższych środków sfinansowano następujące inwestycje:

 • wybudowano ponad 343 km sieci kanalizacyjnej,
 • wymieniono 12 km sieci kanalizacyjnej,
 • wybudowano 203 przepompownie ścieków,
 • zmodernizowano 6 przepompowni ścieków,
 • wybudowano ponad 225 km sieci wodociągowej,
 • wymieniono ponad 65 km sieci wodociągowej,
 • zmodernizowano 5 oczyszczalni ścieków,

Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku / Fot. Artur Gajdziński

 • zlikwidowano 2 nieefektywne oczyszczalnie ścieków,
 • zlikwidowano 38 ujęć wody,
 • zmodernizowano 16 istniejących ujęć wody i SUW,

Oczyszczalnia Ścieków typu SBR w Białym Borze

Hala filtrów, SUW Bugno w Szczecinku / Fot. Mirosław Korkus

 • 5 SUW przebudowano na hydrofornie oprócz tego wybudowano 1 hydrofornię,
 • zmodernizowano i przebudowano laboratorium badań wody, ścieków i osadów.

Laboratorium badań wody, ścieków i osadów / Fot. Ireneusz Markanicz

Dynamiczny rozwój firmy to nie tylko zasługa środków uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ale w głównej mierze jest to efekt pracy wszystkich pracowników PWiK spółka z o.o. w Szczecinku, którzy dzięki profesjonalnemu zarządzaniu spółką przez Prezesa Zarządu Andrzeja Wdowiaka są autorami tego sukcesu. W roku 2012 mogliśmy się cieszyć z podwójnego sukcesu ponieważ oprócz tytułu Gazela Biznesu otrzymaliśmy też wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbsa w kategorii firm o poziomie przychodów 5-50 mln PLN w województwie zachodniopomorskim.

W tych trudnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej czasach budujący jest fakt, że ktoś dostrzega i docenia trud jaki należy włożyć we właściwe funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa. Przez wiele ostatnich lat firmy wodociągowe były postrzegane przez społeczeństwo wyłącznie przez pryzmat wysokości taryf na dostawę wody i odbiór ścieków, dlatego też docenienie naszej ciężkiej pracy w zupełnie innym wymiarze jest dla nas bardzo miłym gestem.

{{info}}