Rozwiązać Straż Miejską

  • Blogi
Grzegorz Grondys / 02.06.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys
Co jakiś czas media, albo może redaktorzy prowadzący swoje prywatne wojenki podchwytują temat rozwiązania straży miejskich. Za przykład podają jakoby masowe rozwiązywanie straży w Polsce. W roku 2013 rozwiązano 12 straży a powołano 24 nowe.

Co jakiś czas media, albo może redaktorzy prowadzący swoje prywatne wojenki podchwytują temat rozwiązania straży miejskich. Za przykład podają jakoby masowe rozwiązywanie straży w Polsce. W roku 2013 rozwiązano 12 straży a powołano 24 nowe. 

W województwie zachodniopomorskim nie rozwiązano żadnej a powołano 4 nowe. Czy ktoś się zastanowił nad przyczynami rozwiązania? Jeśli w jakimś Zdroju rozwiązują straż dwuosobową to Ja zadaję pytanie, do czego taka straż służyła i co była w stanie robić? Jeśli straż zajmowała się dozorowaniem mienia po upadłej hucie to taniej jest wynająć firmę ochrony do dozorowania tego mienia. Tam ze straży zrobiono taką firmę. Jeśli w jednym
z miast nowy burmistrz nie znajdował zadań dla „swojej” straży a inne wyzywał od złodziei, to on nie straże i strażników wyzywał tylko prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy te straże powołali.

Dziwi mnie pytanie o rozwiązanie straży jednego z radnych, który wcześniej był wiceburmistrzem. Dlaczego to za jego kadencji nie zdecydowano się na rozwiązanie straży, kiedy to ta naprawdę stała w marnej kondycji, a strażnicy nie realizowali swoich zadań, tylko zatrudniono mnie wydając polecenie doprowadzenia jej działalności do właściwego poziomu?

Niech za mój komentarz posłużą cyfry i porównanie pracy straży i KPP w Szczecinku w niektórych kategoriach, które dane są nam dostępne.

 

 

 

KPP Szczecinek

Straż Miejska w Szczecinku

Ilość funkcjonariuszy

 

150

28

Ilość wykroczeń

Łącznie

24 904

27 080

Mandaty

9276

15 097

Wnioski o ukaranie

706

4 078

Pouczenia

14 775

7 824

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu

Łącznie

5 187

1 927

Mandaty

437

37

Wnioski o ukaranie

66

177

Pouczenia

4 677

1 705

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

łącznie

175

237

Mandaty

44

27

Wnioski o ukaranie

14

6

Pouczenia

115

198

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Łącznie

9 930

20 398

Mandaty

6 577

14 351

Wnioski o ukaranie

232

3 806

pouczenia

3 112

2 240

Wykroczenia przeciwko osobie

Łącznie

4

5

Mandaty

0

2

Wnioski

0

0

pouczenia

4

3

Wykroczenia przeciwko mieniu

 

Łącznie

682

Brak uprawnień

16 pouczeń i 20 spraw przekazanych innym inst

Mandaty

294

Wnioski

220

Pouczenia

75

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Łącznie

1938

1236

Mandaty

294

43

Wnioski

21

64

Pouczenia

1623

1123

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Łączenie

1577

990

Mandaty

343

144

Wnioski o ukaranie

8

2

Pouczenia

1224

844

Inne wykroczenia z kodeksu wykroczeń

Łącznie

17

23

Mandaty

3

3

Wnioski o ukaranie

7

13

Pouczenia

7

7

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Łącznie

4665

1572

Mandaty

1126

370

Wnioski

63

0

Pouczenia

3476

1196

Inne ustawy

Łącznie

729

655

Mandaty

158

120

Wnioski

75

9

pouczenia

462

492

 

Strażnicy wykonali 365 wspólnych patroli zmotoryzowanych wspólnie z policjantami z radiowozem bez limitu kilometrów, 41 wspólnych służb z funkcjonariuszami SOK i 21
z firmą ochrony osób i mienia. Straż Miejska w Szczecinku zabezpieczyła 70 imprez odbywających się w Szczecinku. Strażnicy umieścili w schronisku 74 psy oraz podejmowali interwencje w stosunku do zwierząt dziko żyjących, Ujęli i przekazali policji 54 osoby. Ujawnili 23 przestępstwa, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 79 osób. Osoby bezdomne, które wyraziły chęć umieszczenia ich w ośrodkach dla bezdomnych były tam przewożone. Ujęto również 45 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Strażnicy zabezpieczyli również 15 miejsc zdarzeń, przestępstw, pożarów, miejsc znalezienia niewybuchów lub zdarzeń drogowych. Skontrolowali realizację 232 decyzji i 54 zezwoleń. skontrolowali 88 przydomowych kotłowni. Kontrole dokonywane były po telefonicznych zgłoszeniach mieszkańców dotyczących nadmiernego zadymienia czy swądu. W 46 przypadkach zgłoszeń nie potwierdzono, w 26 przypadkach po stwierdzeniu nieprawidłowości strażnicy zastosowali pouczenia, w 14 przypadkach zastosowali postępowanie mandatowe na łączną kwotę 2 100 zł, w dwu przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie. Udzielono asysty przy 19 eksmisjach, przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych pomieszczeń. Bierzemy udział w projekcie pod nazwą „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”, strażnicy brali udział w spotkaniach oraz szkoleniach, które pozwoliły nam na zintensyfikowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Systematycznie składamy sprawozdania z tych działań.
W roku 2013 strażnicy ujawnili 377 wykroczeń przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nałożyli 99 mandatów karnych na Kwotę 2 250 zł oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie i przekazali 34 sprawy innym instytucjom. Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2013 strażnicy miejscy ze Szczecinka dokonali 258 doręczeń korespondencji, przesłuchań lub innych czynności
z osobami, wobec których wykonywane są postępowania w sprawach o wykroczenia. Wykonywanych też było wiele czynności, których tu nie będę przytaczał.

Dane KPP Szczecinek dotyczą całego powiatu, więc warto porównać je z wynikami wszystkich straży istniejących w powiecie.

 

 

 

Policja

Straż Miejska

Ilość funkcjonariuszy

 

150

50

Ilość wszystkich wykroczeń

Łącznie

24 904

66 493

Mandaty

9276

50 579

Wnioski o ukaranie

706

6 885

Pouczenia

14 775

9 965

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publ

Łącznie

5 187

1 969

Mandaty

437

52

Wnioski o ukaranie

66

179

Pouczenia

4 677

1 730

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

łącznie

175

385

Mandaty

44

85

Wnioski o ukaranie

14

13

Pouczenia

115

281

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Łącznie

9 930

60 080

Mandaty

6 577

49 669

Wnioski o ukaranie

232

6 500

pouczenia

3 112

3 747

Wykroczenia przeciwko osobie

Łącznie

4

7

Mandaty

0

2

Wnioski

0

2

pouczenia

4

3

Wykroczenia p-ko mieniu

Łącznie

682

Brak uprawnień

16 pouczeń i 20 spraw przekazanych innym inst

Mandaty

294

 

Wnioski

220

 

Pouczenia

75

 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Łącznie

1938

1278

Mandaty

294

51

Wnioski

21

67

Pouczenia

1 623

1 154

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Łączenie

1 577

1 054

Mandaty

343

154

Wnioski o ukaranie

8

2

Pouczenia

1224

898

Wykroczenia Inne z kodeksu wykroczeń

Łącznie

17

209

Mandaty

3

71

Wnioski o ukaranie

7

85

Pouczenia

7

53

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Łącznie

4665

1 663

Mandaty

1126

400

Wnioski

63

9

Pouczenia

3476

1248

Inne ustawy

Łącznie

729

801

Mandaty

158

163

Wnioski

75

26

pouczenia

462

660

 

Strażnicy wykonali 1008 wspólnych patroli zmotoryzowanych wspólnie z policjantami z radiowozem bez limitu kilometrów. Ujęli i przekazali policji 56 osoby. Ujawnili 29 przestępstw, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 104 osoby. Strażnicy zabezpieczyli również 32 miejsca zdarzeń, przestępstw, pożarów, miejsc znalezienia niewybuchów lub zdarzeń drogowych. W Grzmiącej zlikwidowano posterunek Policji więc, w jaki sposób Policja spełnia na tym terenie funkcję prewencyjną? Jedyną siłą, która może zniwelować braki w tym zakresie jest istniejąca tam Straż Gminna.