Najbardziej optymistyczna (dla mnie!) informacja ostatnich lat

  • Blogi
Paweł Szycko / 23.06.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Paweł Szycko
W ostatnich dniach obchodziliśmy rocznicę 25-lecia zmian ustrojowych w naszym Kraju. W tych też dniach CBOS opublikował komunikat z badania Czy warto było zmieniać ustrój? Społeczna ocena przemian po 1989 roku.Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 maja br. na liczącej 1101 osób próbie dorosłych mieszkańców Polski.

W ostatnich dniach obchodziliśmy rocznicę 25-lecia zmian ustrojowych w naszym Kraju. W tych też dniach CBOS opublikował komunikat z badania Czy warto było zmieniać ustrój? Społeczna ocena przemian po 1989 roku. Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 maja br. na liczącej 1101 osób próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Wnioski płynące z tego badania są m.in. następujące:

  • Większość Polaków (59%) nigdy nie zwątpiła w sens transformacji.
  • Oceny społecznych skutków transformacji są podzielone, jednak największą grupę (37%) stanowią badani, według których zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku, przyniosły ludziom więcej korzyści niż strat.
  • Do beneficjentów przemian zalicza się obecnie 23% badanych.
  • Natomiast 18%uważa, że on i jego rodzina na przemianach stracili.

Z kolei Fakty TVN w dniu 13 maja br. powołując się na CBOS zamieściło następujący wykres porównując nastroje społeczne w Polsce z Czechami i Węgrami:

Zawsze byłem przeciwnikiem stereotypów. Wszyscy się z nimi spotykamy i niejednokrotnie sami przylepiamy stosowne etykietki Niemcom, Rosjanom, Żydom, Irlandczykom, itd. Równie wiele jest stereotypów dotyczących Polaków. Jednym z nich jest wieczne niezadowolenie i niedocenianie tego co się ma. Badanie CBOS pokazuje, że wcale tak nie jest. Że potrafimy cenić to co mamy i się z tego cieszyć, wbrew obiegowej opinii, że nigdy się nie docenia tego co się ma.

Jesteśmy na szczecineckim portalu Miasto z Wizją i może warto cofnąć się pamięcią o te 25 lat i zastanowić jak Szczecinek zmienił się w ciągu tego okresu. Przypomnijmy sobie jak wyglądało zaopatrzenie sklepów przed transformacją i jak wiele towarów, uważanych wtedy za luksusowe, dziś znajduje się w każdym domu. Warto również spojrzeć jak zmieniło się życie mieszkańców naszego miasta w zakresie dnia codziennego,spędzania wolnego czasu, dostępu do edukacji i do świadczeń zdrowotnych.

Zachęcam czytelników do dzielenia się opiniami na ten temat.