Dron lata i kontroluje

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.01.2022 / Komentarze
Monitoring czystości powietrza w 2021 roku - 232 pomiary, 13 przekroczeń, 4 mandaty

Od ponad trzech lat na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się bezzałogowy statek powietrzny. Dron wspomaga prace strażników i służy przede wszystkim do badania zanieczyszczenia powietrza, tzw. niskiej emisji.

Dron trafił do dyspozycji naszych strażników w grudniu 2018 roku. Statek zakupiło miasto. Wcześniej zaciągnęło pożyczkę w WFOŚiGW w wys. 42 tys. zł i otrzymało dotację 25 proc. kosztów zakupu. Latające laboratorium kosztowało ponad 160 tys. zł.

- Do jego użycia przeszkolono dwóch strażników, którzy uzyskali świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych - mówi "Miastu z Wizją" komendant Straży Miejskiej Grzegorz Grondys.

Już pierwsze kontrole na początku 2019 r. pokazały skuteczność drona w ujawnianiu spalania odpadów. W trakcie kontroli przydomowych kotłowni strażnicy musieli edukować mieszkańców, którzy są przyzwyczajeni do wrzucania do pieca niedozwolonych materiałów. Stwierdzone nieprawidłowości to na przykład spalanie lakierowanych ram okiennych czy płyt laminowanych. 

- W roku 2021 w sezonie grzewczym, prowadziliśmy cotygodniowy monitoring jakości powietrza przy użyciu „drona”. W miesiącach styczeń-marzec oraz październik-grudzień wykonaliśmy 232 pomiary, bezpośrednio przy źródle emisji (komina) przy pomocy mobilnego laboratorium SOWA zamontowanym do drona - ujawnia "Miastu z Wizją" komendant Straży Miejskiej Grzegorz Grondys.

- W 13 przypadkach wyniki pomiarów wykazały przekroczone normy szkodliwych substancji. W miejscach tych przeprowadzono kontrole palenisk. W 4 paleniskach wykryto spalane odpady, kontrole te zakończyły się postępowaniem mandatowym. 7 kontroli nie wykazało nieprawidłowości.

Poza monitoringiem jakości powietrza dron od stycznia do grudnia w 2021 roku był wykorzystywany do comiesięcznych zadań z zakresu monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci, monitoringu stanu drzewostanu, kontroli miejsc wypalania traw oraz innych zadań.

* 29 stycznia prowadzono monitoring dachów sklepów wielkopowierzchniowych w zakresie przestrzegania obowiązku odśnieżania;

* 29 stycznia na zlecenie Urzędu Miasta wykonano dokumentację wideo nad stawami przy ul. Narutowicza pod przyszłą inwestycję;

* 12 lutego prowadzono monitoring z użyciem kamery termowizyjnej brzegu jeziora wzdłuż ulicy Kościuszki i Szczecińskiej w zakresie zakazu wypuszczania nieczystości do jeziora;

* 22 luty - Mysia wyspa monitoring jeziora pod kątem bezpieczeństwa ludzi przebywających na lodzie;

* 2 marca na prośbę Policji w miejscowości Radacz wykonano dokumentację wideo w związku nielegalną wycinką drzew;

* 7 i 9 lipca prowadzono z Policją akcję poszukiwawczą zaginionego mężczyzny na terenie Opoczysk, Skotnik, Dalęcinka i Szczecinka.  Do poszukiwań wykorzystano drona, dokumentacja wideo została przekazana dla Policji;

* 14 grudnia w ramach wsparciach działań SM Bobolice z zakresu ochrony środowiska prowadzono monitoring jakości powietrza na terenie miasta Bobolice.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk