Dzieci i rodzice ze wsparciem psychologa w czasie pandemii

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.01.2021 / Komentarze
Z konsultacji można skorzystać w czasie trwających zimowych ferii

Trwający od wielu miesięcy i stale przedłużający się okres stanu zagrożenia epidemiologicznego to nie łatwy czas dla wszystkich. Z wieloma trudnościami zmagają się nie tylko dorośli, ale także dzieci, które przez wiele miesięcy musiały dostosować się do nowej rzeczywistości, przejść na zdalny tryb nauki, a także zrezygnować ze spotkań z rówieśnikami. To ostatnie obostrzenie może okazać się najtrudniejsze, bowiem młodzi ludzie, odcięci od swoich kolegów i dotychczasowych regularnych spotkań w szkolnej ławce, mogą poczuć się wyjątkowo samotnie. To właśnie dla nich na czas ferii szczecinecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna postanowiła zaoferować dzieciom i ich rodzicom wsparcie psychologiczne.

- W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje nasza placówka. Poradnia jest placówką działa w ruchu ciągłym, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2 – informują pracownicy poradni. - W miarę możliwości epidemiologicznych Poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizacje podstawowych zadań statutowych tj. prowadzenie diagnostyki, orzecznictwa, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin jak również porad i konsultacji. Placówka wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

- W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczyciel, Poradnia podejmuje działania o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych. Działając na rzecz środowiska lokalnego nasza Poradnia wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość indywidualnych spotkań dla nauczycieli, specjalistów, opiekunów prawnych w celu konsultacji dotyczących podopiecznych, za zgodą prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Z działań poradni mogą skorzystać: dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb. Osoby potrzebujące pomocy, mogą porozmawiać ze specjalistą lub umówić termin spotkania. ( nie są wymagane skierowania od lekarza ).

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, celem zapewnienia  dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych, Poradnia uruchamia dodatkowo dyżury telefoniczne pełnione przez psychologów i pedagogów dla nauczycieli i rodziców oraz innych osób zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z powiatu szczecineckiego.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem 512 – 350- 752 oraz 510- 043 -114 dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W celu umówienia wizyty dostępny jest również stały numer Poradni 0943743722. /zr/