Mieszkania z zasobu Miasta Szczecinek - po nowemu

  • Blogi
Grażyna Kuszmar / 11.09.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grażyna Kuszmar
Na ostatniej Sesji Rady Miasta jednogłośnie został przegłosowany projekt uchwały dotyczącej wynajmowania lokali.
Mieszkania z zasobu Miasta Szczecinek - po nowemu

Na ostatniej Sesji Rady Miasta jednogłośnie został przegłosowany projekt uchwały dotyczącej wynajmowania lokali.

Od dłuższego czasu członkowie Komisji Problemów Społecznych wraz z przedstawicielami Zarządu Spółki ZGM-TBS pracowali nad nową uchwałą Rady Miasta dotyczącą zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek. Zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania polityki mieszkaniowej, do potrzeb mieszkańców Szczecinka. Uchwała powinna urealnić możliwość uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących.

Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów, jest wprowadzenie kryterium punktowego oceniającego obecny status bytowy i materialny osób starających się o mieszkania. Wydaje się być bardziej transparentny i bardziej czytelny od tego, który obowiązywał do tej pory. Rozbudowany system punktowy powinien, uwzględniając dziesiątki branych pod uwagę okoliczności, bardziej obiektywnie rankingować osoby starające się o wynajem mieszkania komunalnego czy socjalnego. Przez to powinien stać się po prostu sprawiedliwszy.

System obowiązujący dziś, jako najważniejsze kryterium przydziału lokalu stawia czas oczekiwania. W nowym systemie, będzie to cecha ważna, ale nie jedyna.

Nabór wniosków i ich ocena będą przeprowadzane raz do roku. To ważne, bo dotychczasowe doświadczenie uczy, iż tworzone listy, bardzo szybko się de aktualizują, a sytuacja ludzi oczekujących, zarówno materialna jak i rodzinna zmienia się.

Zaproponowane w nowej uchwale zmiany pozwolą na większą inicjatywę w zakresie pomocy przy zamianie mieszkań między najemcami. Ułatwiają również, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na zamianę lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu, lub zmianę umowy najmu itp.

Oczywiście, tak jak powiedział Burmistrz Douglas na jednym z posiedzeń Komisji, od samej przyjętej uchwały mieszkań nie przybędzie , ale wydaje się, że to dobry krok w ułatwieniu otrzymania mieszkania przez najbardziej potrzebujących.

Zachęcam osoby zainteresowane do śledzenia wprowadzonych zmian. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta : www.szczecinek.pl lub w Spółce ZGM-TBS.