Mieszkania z zasobu Miasta Szczecinek - po nowemu

  • Blogi
Grażyna Kuszmar / 11.09.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grażyna Kuszmar
Na ostatniej Sesji Rady Miasta jednogłośnie został przegłosowany projekt uchwały dotyczącej wynajmowania lokali.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta jednogłośnie został przegłosowany projekt uchwały dotyczącej wynajmowania lokali.

Od dłuższego czasu członkowie Komisji Problemów Społecznych wraz z przedstawicielami Zarządu Spółki ZGM-TBS pracowali nad nową uchwałą Rady Miasta dotyczącą zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek. Zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania polityki mieszkaniowej, do potrzeb mieszkańców Szczecinka. Uchwała powinna urealnić możliwość uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących.

Najważniejszą zmianą w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów, jest wprowadzenie kryterium punktowego oceniającego obecny status bytowy i materialny osób starających się o mieszkania. Wydaje się być bardziej transparentny i bardziej czytelny od tego, który obowiązywał do tej pory. Rozbudowany system punktowy powinien, uwzględniając dziesiątki branych pod uwagę okoliczności, bardziej obiektywnie rankingować osoby starające się o wynajem mieszkania komunalnego czy socjalnego. Przez to powinien stać się po prostu sprawiedliwszy.

System obowiązujący dziś, jako najważniejsze kryterium przydziału lokalu stawia czas oczekiwania. W nowym systemie, będzie to cecha ważna, ale nie jedyna.

Nabór wniosków i ich ocena będą przeprowadzane raz do roku. To ważne, bo dotychczasowe doświadczenie uczy, iż tworzone listy, bardzo szybko się de aktualizują, a sytuacja ludzi oczekujących, zarówno materialna jak i rodzinna zmienia się.

Zaproponowane w nowej uchwale zmiany pozwolą na większą inicjatywę w zakresie pomocy przy zamianie mieszkań między najemcami. Ułatwiają również, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na zamianę lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu, lub zmianę umowy najmu itp.

Oczywiście, tak jak powiedział Burmistrz Douglas na jednym z posiedzeń Komisji, od samej przyjętej uchwały mieszkań nie przybędzie , ale wydaje się, że to dobry krok w ułatwieniu otrzymania mieszkania przez najbardziej potrzebujących.

Zachęcam osoby zainteresowane do śledzenia wprowadzonych zmian. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta : www.szczecinek.pl lub w Spółce ZGM-TBS.