Podimed wdrożył diagnostykę immunologiczną COVID-19

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.05.2020 / Komentarze
Chętne osoby mogą poddać się tu badaniom na obecność koronawirusa

Powoli znoszone są kolejne restrykcje wynikające z ogłoszonego w marcu w kraju stanu epidemiologicznego. Stale też maleją słupski statystyk udostępnianych przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jednak wciąż wiele osób obawia się – m.in. właśnie w wyniku znoszenia rządowych obostrzeń – ryzyka zarażenia wirusem Covid-19. W trosce nie tylko o swoje zdrowie, ale również o swoich najbliższych, zwłaszcza tych będących w podeszłym wieku, szukają oni sposobu na kontrolowanie stanu zdrowia i na upewnienie się, że nie są nosicielami wirusa. Teraz będą oni mogli poddać się badaniom, które pomogą wykluczyć zarażenie i uspokoić. Od poniedziałku, 18 maja w Podimedzie mogą oni wykonać badanie właśnie na obecność koronawirusa.  
Podimed Sp. z o.o. w swoim laboratorium wprowadza od 18 maja br. diagnostykę immunologiczną COVID-19.

W diagnostyce laboratoryjnej tego schorzenia podstawowe miejsce zajmuje badanie metodą PCR. Badanie to wykonuje się w specjalistycznych laboratoriach wirusologicznych, zachowujących reżim sterylności i ochrony większy, niż na sali operacyjnej. Metoda PCR polega na wykazaniu fizycznej obecności (kwasu RNA) koronawirusa w wymazie pobranym z nosa pacjenta.  

Badania oferowane przez nas polegają na wykryciu we krwi pacjenta przeciwciał, czyli białek odpornościowych powstających po zetknięciu się z wirusem.  
 
Przydatność testów immunologicznych polega na:
 
• W połączeniu z badaniami molekularnymi testy mogą być wykorzystywane do pomocy w rozpoznawaniu pacjentów zakażonych COVID-19.
• Wykrywanie przeciwciał, których obecność jest pomocna w określeniu (przypuszczalnie nabytej) odporności. Uzyskane dane można zastosować wraz z innymi rozwiązaniami w badaniach przesiewowych pracowników służby zdrowia i innych osób w celu pomocy w podjęciu decyzji o powrocie do pracy, a także w celu identyfikacji dawców (potencjalnej) surowicy terapeutycznej.
• Możemy określić częstość występowania przeciwciał w danej populacji, co pozwoli zrozumieć i ocenić: dynamikę krążenia wirusów, wskaźnik śmiertelności, liczbę bezobjawowych nosicieli i osób wciąż podatnych na zakażenie. Stały nadzór nad seroprewalencją pozwoli także określić ”odporność stadną” (populacyjną) - przy założeniu, że jeśli wystarczająca część populacji rozwinie (tak się przypuszcza) odporność, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa znacznie spadnie.

W przypadku każdej metody diagnostycznej, jej wartość określają dwa parametry: czułość i specyficzność. Wyjaśnijmy te pojęcia:
• Czułość wyraża procent wyników dodatnich u pacjentów z potwierdzoną chorobą, w tym przypadku COVID-19. Jeżeli chory z potwierdzoną chorobą ma ujemny wynik, wówczas mówimy o wynikach fałszywie ujemnych.
• Specyficzność określa ilość wyników dodatnich u pacjentów niechorujących na daną chorobę, w tym przypadku mówimy o wynikach fałszywie dodatnich.

W przypadku stosowanych przez nas testów czułość w okresie powyżej 14 dni od zakażenia wynosi 100%, specyficzność natomiast 99,81%. Ujemny wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia wirusem SARS‐CoV‐2. Wynika to z faktu, że próbki surowicy pobrane w bardzo wczesnej fazie zakażenia (przed serokonwersją) mogą być ujemne. Wyniki ujemne może wykazywać 35,5% pacjentów w okresie do 6 dnia od zakażenia oraz 11,9%  pomiędzy 7 a 14 dniem zakażenia. Z biegiem czasu stężenie przeciwciał może również się obniżyć i ostatecznie stać się ujemne.

Próbki do badań pobieramy w naszych przychodniach oraz przychodniach z nami współpracujących.

Laboratorium Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED należy do elitarnego grona ośrodków, które mogą pochwalić się przyznaniem akredytacji potwierdzającej wysoką jakość wykonywanych badań zgodną z normą ISO 15189.   

Paweł Szycko
Prezes Zarządu