Przestępcy, wandale, wirus i pomoc potrzebującym

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.07.2021 / Komentarze
Pracowite półrocze Straży Miejskiej. Strażnicy ujawnili ponad 2,1 tys. wykroczeń, zatrzymali i przekazali Policji 13 sprawców przestępstw

Strażnicy miejscy, których codziennie spotykamy na ulicach Szczecinka, nie tylko dbają o nasze bezpieczeństwo. Prowadzą też działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, niosą pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, porzuconym czy rannym zwierzętom oraz podejmują interwencje w sytuacjach, gdy Policja ma "na głowie" zdarzenia przestępcze. O tych interwencjach, których w tygodniu jest zazwyczaj sporo ponad sto, piszemy w cotygodniowych raportach z działań Straży Miejskiej.

Za naszymi strażnikami kolejny okres, po którym następuje rozliczenie z efektów ich służby - I półrocze 2021 roku.

Komendant Grzegorz Grondys w rozmowie z "Miastem z Wizją" podkreślił, że miniony czas był dla dowodzonej przez niego formacji dość trudny jeżeli chodzi o organizację służby, ale zarazem bardzo udany szczególnie pod względem podejmowanych działań prewencyjnych. Do tego doszły obowiązki wynikające z pandemii koronawirusa

- Trudny m.in. dlatego, że mieliśmy spore rotowanie składem osobowym - mówi komendant.

- Niskie zarobki oraz trudna praca powodują, ze przy pierwszych nadarzających się okazjach strażnicy odchodzą do pracy w innych zakładach. Nawet sklepy Biedronka, na początek oferują zarobki o kilkaset złotych wyższe. Strażnicy najczęściej przechodzą też do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze warunki płacy.

Jak wspomnieliśmy, wojewoda obarczył straże gminne dodatkowymi zadaniami wynikającymi z pandemii wirusa.

- Wojewoda wydał polecenie na podstawie, którego Policja miała nam stawiać zadania do realizacji w zakresie wykonywania zadań związanych wyłącznie z weryfikacją nakazów i zakazów wynikających z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa - wyjaśnia komendant.

- Na tej podstawie w większym niż dotychczas zakresie wykonywaliśmy wspólne patrole oraz uczestniczyliśmy w innych wspólnych działaniach.

W tym okresie strażnicy miejscy 78 razy rozwozili paczki z pomocą żywnościową do osób poddanych kwarantannie a potrzebujących takiej pomocy.

Mimo zawirowań kadrowych, szef Straży Miejskiej jest usatysfakcjonowany pracą swoich podwładnych.

- To był dobry czas, bo udało się nam zrealizować zadania postawione przez burmistrza. Jestem również przekonany, że dzięki naszej służbie mieszkańcy Szczecinka mają większe poczucie bezpieczeństwa.

Jak podkreślił komendant, zadaniem szczególnie ważnym na realizację, którego położono największy nacisk, jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. Dlatego realizując to zadanie Straż Miejska pozostaje w służbie przez całą dobę. Zadania dla służb planowane są po wcześniejszej analizie zaistniałych zdarzeń oraz miejsc szczególnie zagrożonych.

W minionym półroczu szczecineccy strażnicy ujawnili 2164 wykroczenia (w I pół. 2020 r. - 2230). Sprawcy zostali ukarani 486 mandatami na kwotę ponad 45 tys. zł. Z kolei 63 sprawców (w 2020 r. - 96) "zagościło" w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Szczecinku a 24 sprawy zostały przekazane innym instytucjom. Strażnicy zastosowali też 1589 pouczeń.  

Za co najczęściej podpadali mieszkańcy Szczecinka? Otóż za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 853 wykroczenia. Na sprawców nałożono 227 mandatów na kwotę 22,6 tys. zł.

Mieliśmy również problem z wykroczeniami przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu – 256 wykroczeń, obyczajności publicznej - 196 wykroczeń oraz z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 308 wykroczeń (spory wzrost). Z kolei popularny "dymek" puszczany w miejscach niedozwolonych (112 wykroczeń) "zaowocował" 43 mandatami na kwotę prawie 2,5 tys. zł.

To nie wszystkie działania naszych strażników ujęte w sprawozdaniu za I półrocze br. Realizując zadania zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, strażnicy zatrzymywali również sprawców przestępstw - ujęli i przekazali policji 18 osób w tym 12 sprawców przestępstw.

Patrole SM doprowadziły do miejsc zamieszkania 59 osób a 11 osób przekazali zespołom ratownictwa medycznego. Ponadto w ośrodkach dla bezdomnych umieszczono 18 osób.

xxxxxxxx

PROBLEM

W tym roku strażnicy zatrzymali 46 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami lub popełniających czyny świadczące o ich demoralizacji.

-  Między innymi ujęto 13-letniego sprawcę wybicia szyby w przystanku Komunikacji Miejskiej. 27 kwietnia dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o młodej kobiecie, która próbuje popełnić samobójstwo, zgłaszający twierdził, że sobie tnie ręce. Na miejscu patrol zastał siedzącą na schodach kobietę, która miała ślady cięć na nodze w okolicy łydki oraz na nadgarstkach rąk, Przy niej leżały puste butelki po piwie oraz opakowanie po lekach. Czuć było od niej ostrą woń alkoholu, miała powiększone źrenice wypowiadała się niespójnie. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 16-latka. Na miejsce strażnicy wezwali zespół ratownictwa medycznego, w międzyczasie udzielając jej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego dziewczyna została zabrana do szpitala.

xxxxxxxx

Straż Miejska posiada na wyposażeniu dwa alkotesty, które są systematyczne wzorcowane a wyniki przeprowadzonych nimi badań w pełni wiarygodne.

- Aby zminimalizować przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu w naszej komendzie udostępniamy mieszkańcom alkotesty celem sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - ujawnia G. Grondys.

- Z możliwości bezpłatnego badania alkotestem skorzystało 13 osób. Najwyższy wynik, który wskazał alkotest to 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mieszkańcy Szczecinka chętnie współpracują ze Strażą Miejską. W pierwszym półroczu br. na bezpłatny, alarmowy numer alarmowy 986 wpłynęło 1528 zgłoszeń z prośbą o interwencję.

- Dla mieszkańców najbardziej dokuczliwym zjawiskiem były przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego, przede wszystkim spożywania alkoholu. Odnotowaliśmy 324 takie zgłoszenia - mówi "Miastu z Wizją" insp. Jarosław Dudek ze Straży Miejskiej.

- Spora ilość zgłoszeń (326) dotyczyła zwierząt, głównie psów bez nadzoru oraz kotów, które odwożono do schroniska. Z kolei 131 zgłoszeń dotyczyło ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 73 zgłoszenia dotyczyły interwencji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. 14 zgłoszeń dotyczyło awarii technicznych, a 7 zgłoszeń - zagrożenia pożarowego. Pozostałych zgłoszeń było 456 w tym 200 razy zwracano się do nas o pomoc w uruchomieniu pojazdu.

- Zgodnie z naszymi możliwościami interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta, zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji - mówi komendant.

W I półroczu egzekwowano obowiązek utrzymania terenów w odpowiednim stanie. Były prowadzone rozmowy z właścicielami nieruchomości w trakcie, których ustalano termin na uprzątnięcie terenów.
Strażnicy wyegzekwowali od właścicieli lub zarządców nieruchomości uporządkowanie 103 terenów w mieście. Pojmali lub przejęli 50 psów i 15 kotów, które umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt lub weterynarii. Oprócz psów i kotów podjęto 49 interwencji związanych ze zwierzętami dziko żyjącymi. Najwięcej dotyczyło rannych ptaków - 37. Na koniec czerwca br. Straż Miejska funkcjonowała w obsadzie 44 osobowej tj. 25 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa, i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 16 osób prowadzących obserwację w kamerach monitoringu miejskiego. Obecnie Straż Miejska w Szczecinku posiada jeden wakat.

Przedstawiliśmy zaledwie najważniejsze aspekty z obszernego i niezwykle sumiennie sporządzonego sprawozdania Straży Miejskiej. Wylicza ono także codzienne interwencje podejmowane przez patrole. Piszemy o nich w raportach "986 - tygodniowy raport Straży Miejskiej".

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk