Same plusy miejskiego monitoringu

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.02.2021 / Komentarze
W 2020 roku wypatrzonych ponad 1300 zdarzeń. Skutecznie działa też "fotopułapka"

Czy w Szczecinku jest wystarczająca ilość kamer monitoringu miejskiego? Zdaniem mieszkańców - nie. Wciąż wskazują oni miejsca, które wymagają wizyjnego nadzoru. Problem znają w ratuszu i zapewniają, że system monitoringu jest cały czas doskonalony - niebawem w mieście pojawią się nowe kamery, także na podczerwień.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku przybyły nam 24 kamery zainstalowane na multimedialnych przystankach autobusowych. Oprócz tego miasto utworzyło dwa nowe miejsca, w których zamontowano kamery obrotowe. Łącznie na dziś jest ich 66. Są podłączone do stanowiska obserwacyjnego w komendzie Straży Miejskiej.

- Rok 2020 zamknął się liczbą 1333 zdarzeń ujawnionych przez operatorów monitoringu - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.

- Większość zgłoszeń, bo aż 1241 zostało przekazane do realizacji dla strażników. Z kolei Policja zajęła się 61 zdarzeniami. Pozostałe sprawy były przekazywane innym instytucjom, m.in. Ratownictwu Medycznemu czy administratorom wspólnot mieszkaniowych.

- Największą część ujawnionych zdarzeń stanowią wykroczenia polegające na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów - 472 oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych - 409. Na trzecim miejscu pod kątem ujawnionych zdarzeń z liczbą 142 przypadków znajdują się wykroczenia związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Ujawniono też 110 zdarzeń dotyczących osób upojonych alkoholem leżących w miejscach publicznych. W niektórych z tych przypadków niezbędna była pomoc lekarska. 40 ujawnionych wykroczeń to palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem (część z tych zdarzeń ujawniano na przystankach komunikacji miejskiej).

Dzięki kamerom monitoringu miejskiego ujęto i ukarano sprawców wybryków chuligańskich polegających na próbie niszczenia urządzeń komunalnych typu kosze na śmieci. Operatorzy ujawnili kilku nietrzeźwych rowerzystów, których przekazano policji. Ustalono sprawcę zniszczenia lampy ulicznej. Dzięki operatorowi monitoringu wizyjnego miasta ujęto sprawcę zniszczenia przystanku autobusowego. Zarejestrowany obraz z kamer przyczynił się do ustalenia sprawców kilku szkód parkingowych. Kamery przyczyniły się też do ujęcia i przekazania policji złodzieja elektronarzędzi. Ujęto i przekazano policji dwóch nieletnich, którzy kradli z placów zabaw hulajnogi i rowery. 

- W maju ub. roku zostało zakupione urządzenie samoczynnie rejestrujące obraz, tzw. „fotopułapka”. Wykorzystujemy ją do monitoringu miejsc trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości zainstalowania kamery CCTV - ujawnia komendant.

- Dzięki „fotopułapce” zlikwidowaliśmy, zapewne tymczasowo miejsce, gdzie odbywały się nocne imprezy młodzieży na których spożywano alkohol. Imprezowicze nie sprzątali po sobie zostawiając sterty butelek, puszek oraz opakowań po artykułach spożywczych. Urządzenie  wykorzystywane było również do monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci na obrzeżach miasta. Na prośbę ZGM "fotopułapkę" umieszczaliśmy w sąsiedztwie pojemników na odpady usytuowanych w ciągach garaży, gdzie użytkownicy notorycznie zaśmiecali okolice pojemników odpadami wielkogabarytowymi. Ujęto kilku sprawców zaśmieceń, także proceder na chwilę obecną został ukrócony.

- Służyliśmy pomocą Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał zarejestrowany przez kamery. Obraz z kamer niejednokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców naruszeń drogowych. Służyliśmy pomocą zwykłym mieszkańcom w różnych sprawach, gdzie pomocny okazywał się monitoring miejski - mówi komendant G. Grondys.

Jak już pisaliśmy wyżej, na koniec 2020 roku do systemu monitoringu wizyjnego było podłączonych 41 kamer plus 24 kamery zamontowane na przystankach autobusowych. Oprócz tego miasto utworzyło dwa nowe miejsca, w których zamontowano kamery obrotowe.

- Z własnych środków wymieniliśmy dwie najstarsze kamery na nowe oraz inną, która uległa awarii i żaden z serwisów nie chciał podjąć się naprawy. Utworzyliśmy kolejny punkt, w którym zainstalowaliśmy kamerę mobilną. Zwiększona ilość kamer przekazująca obraz w jakości HD wymusiła na nas wymianę komputerów na trzech stanowiskach.
W listopadzie ze środków miejskich wymienione zostały cztery najstarsze kamery, które sprawiały najwięcej problemów. Wymieniliśmy również dwa kilkunastoletnie monitory służące do podglądu obrazu. Zatrudnionych zostało dodatkowe 5 osób. W chwili obecnej system monitoringu wizyjnego miasta składa się z 66 kamer i obsługuje go 15 operatorów - kończy komendant G. Grondys.  

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk