Sztandar szczecineckich żołnierzy, który spoczywa w Warszawie

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.05.2023 / Komentarze
28 lat temu było święto na Placu Wolności

Blisko 30 lat temu - w piątek 19 maja 1995 roku na Placu Wolności przed ratuszem miała miejsce znamienita uroczystość wojskowa. Żołnierze 2 batalionu dowodzenia - od społeczności Szczecinka otrzymali sztandar wojskowy. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył go dowódcy 2 bdow majorowi Tomaszowi Borowskiemu szef sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Roman Dysarz. W tym miejscu warto wspomnieć, że generał w latach 80. pełnił obowiązki szefa sztabu szczecineckiej 20 Dywizji Pancernej.

Ceremoniał wojskowy wymagał, by sztandar miał rodziców chrzestnych. Zgodnie z wolą szczecineckich żołnierzy zostali nimi przewodniczący Rady Miasta Szczecinka Grzegorz Misiakowki i Ewa Grym, żona Szefa Wojsk Łączności POW płk dypl. Bogdana Gryma, byłego dowódcy 63 błącz w Szczecinku.

W tym miejscu warto dodać, że sztandar "urodził" się w Warszawie. Znaczną część pieniędzy na wykup sztandaru wyłożyła Rada Miasta Szczecinka. Rada dała też zgodę na wyhaftowanie na płacie sztandaru herbu Szczecinka.

Niestety, nasi żołnierze nie cieszyli się długo z posiadania sztandaru. Na początku 1999 roku, tuż po rozformowaniu jednostki, sztandar został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Można go tam podziwiać po dzień dzisiejszy. Wchodzi w skład stałej ekspozycji polskich sztandarów wojskowych.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk