Wizja zieleni miejskiej

  • Blogi
  • Felietony
Tadeusz Chruściel / 24.03.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Tadeusz Chruściel
Powstające inwestycje w obrębie zabytkowego parku miejskiego motywują do podejmowania dalszych działań w otoczeniu plaży miejskiej, zamku, czy przedłużenia ul. Parkowej.

Powstające inwestycje w obrębie zabytkowego parku miejskiego motywują do podejmowania dalszych działań w otoczeniu plaży miejskiej, zamku, czy przedłużenia ul. Parkowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej konsekwentnie, z dużym wyprzedzeniem opracowuje strategię zarządzania zielenią miejską, zarówno w perspektywie całego miasta, jak też obszarów wymagających poprawy wizerunku przestrzeni publicznej. Dotychczasowym działaniem objęte zostały:

  • pasy zieleni w obrębie ulic tj. sadzenie drzew (wzdłuż ul. E. Plater i Kopernika, czy w ramach akcji „kronodrzewko” wzdłuż ul. Polnej i Karlińskiej a także dzięki współpracy z Nadleśnictwem Szczecinek wzdłuż ul. Szafera i Kościuszki) oraz sadzenie krzewów ozdobnych (wzdłuż ul. Jana Pawła II, Koszalińskiej i Lipowej)
  • ronda (im. Kard. I. Jeża, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, A. Giedrysa, O. Zawadzkiej, Neustrelitz, Bergen op Zoom, Sodernhamn, w Trzesiece)
  • fragmenty reprezentacyjne parku miejskiego (odtworzenie „ogrodu róż”, wykonanie nowych pergoli, nowe założenie „prostokąta” i „koła” w pobliżu przystani i plaży miejskiej przy ul. Mickiewicza)

Oprócz tego pojawiły się donice wiszące na lampach oświetleniowych ul. Boh. Warszawy i 9 Maja. Wymienione inwestycje w infrastrukturę zieleni miejskiej nie wyczerpują wszystkich dokonań PGK ostatniego okresu, lecz ukazują kierunki rozwoju. Ogromny wkład w zieleń wniosło Miasto Szczecinek podejmując się rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego, wymieniając drzewostan ul. Mickiewicza, dokonując zakupu drzew i krzewów ozdobnych. Poprawę wizerunku naszego miasta zauważają zarówno mieszkańcy ale także turyści. Niewątpliwie stanowi to powód do dumy dla nas wszystkich, lecz dla pełnej satysfakcji potrzeba znacznie więcej. Wizja rozwoju miasta, wynikająca z istniejących zasobów naturalnych (jeziora, lasy) a odnosząca się do turystyki realizowana jest konsekwentnie. Wybudowana infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych, siłowni, urządzeń rekreacyjnych, pomostów widokowych doskonale wkomponowuje się w otoczenie i sądząc po ilości korzystających napawa radością.

Dla mieszkańców naszego miasta, którzy tak licznie korzystają z infrastruktury wokół jeziora chcemy zrealizować nowy projekt, który uatrakcyjni wędrówkę czy przejażdżkę. Będzie to arboretum wzdłuż ścieżki rowerowej na całej długości. Osobliwość tego przedsięwzięcia polega na doborze takich gatunków drzew i krzewów ozdobnych, które w kilkunastu (na początek) lokalizacjach stanowić będą spójne tematycznie pod względem gatunkowym czy kolorystycznym ekspozycje.

Dalsze, równoległe działania powinny koncentrować się na odtworzeniu, uzupełnieniu lub wymianie, zdegradowanego w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, zasobu zieleni w pasach drogowych. Kompleksowe działania w tym obszarze zieleni miejskiej wymagają czasu, zarówno na etapie przygotowań, realizacji (spowodowanej najczęściej ograniczonymi zasobami) i wzrostu materiału roślinnego. Dlatego cyklicznie chcemy prezentować Państwu nasze projekty, stanowiące elementy wizji rozwoju zieleni publicznej w Szczecinku. Liczymy na ocenę i uwagi, które pomogą nam wypracować najkorzystniejszą strategię, która w realizacji zmieni nasze miasto, uatrakcyjni, unowocześni, zapewniając na najbliższe dziesięciolecia (bo taka jest perspektywa czasowa wzrostu drzew) jakościowo wyższy wizerunek, porównywalny z miastami Europy.

Poniżej przedstawiam Państwu pod dyskusję pierwszą koncepcję poprawy wizerunku przestrzeni publicznej w obrębie ulicy 3 Maja. Stare drzewa, które przez dziesięciolecia zdobiły rz. Niezdobną, wymagają wymiany na nowe. Statyka i kruche gałęzie tych starych wierzb stanowią coraz większe zagrożenie dla przechodniów, szczególnie podczas silniejszych porywów wiatru. Dwie propozycje nasuwają się jako najbardziej optymalne:

  1. wymiana na ten sam gatunek – wierzbę, ale o zdecydowanie większych rozmiarach, niż posadzone dwa lata temu, które niestety nie wytrzymały „naporu silnej młodzieży”
  2. wprowadzenie nowego gatunku – brzozy o zwisających gałązkach, doskonałego dla tych warunków siedliskowych.

 

Zaprezentowana wizualizacja wzdłuż rz. Niezdobna wskazuje na możliwość odsłonięcia ponad stuletniego kościoła NNMP.

 

Korzyścią będzie uporządkowanie gatunkowe, kształtu i wielkości a ponadto nastąpi odsłonięcie widoku na pomnik J. Piłsudskiego i zharmonizuje z otoczeniem doskonale utrzymany „ogród róż”. Piękna bryła kościoła p.w. NNMP, niewidoczna nawet z bliskiej perspektywy, także wymaga korekty architekta krajobrazu. Nawet z okolicy wieży Bismarcka widoczny jest tylko fragment wieży mariackiego kościoła.

 

Wiele miast u naszego zachodniego sąsiada przeżywa okres gruntownej naprawy zaniedbań drugiej połowy XX wieku. Dokonana rewitalizacja miast wschodnich Niemiec stanowi przykład dobrej strategii, uwzględniającej: realia przestrzeni publicznej (m.in. ilości samochodów parkujących wzdłuż ulic), wzbogacenie infrastruktury oraz potrzeby mieszkańców w kontekście zieleni.

Opracowywana przez PGK inwentaryzacja zieleni ukazuje pilną potrzebę kompleksowego spojrzenia na istniejące zasoby oraz wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju. Większość miast dużej i średniej wielkości podejmuje podobne wyzwanie, upatrując potrzebę dostosowania np. ilości powierzchni zieleni publicznej przypadającej na jednego mieszkańca do norm unijnych ale i możliwości lepszej jakości życia mieszkańców, wizerunku a przez to promocji miasta, co dla dalszego rozwoju ma niebagatelne znaczenie.

Szczecinek ma ogromny potencjał oraz wielu oddanych sprawie mieszkańców. Fakt lokalizacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Szczecinek powoduje potencjalną i realną współpracę, wielokrotnie już okazywaną w zakresie zieleni miejskiej. Założona długofalowa strategia, uwzględniająca wzbogacenie zielenią przestrzeni publicznej oraz wymianę drzewostanu w pasach drogowych na gatunki dostosowane do realiów i prognoz, dzięki zaoferowanemu wsparciu w/w podmiotów ma szansę powodzenia bez potrzeby wydatkowania bardzo dużych środków finansowych. Taka współpraca, dająca satysfakcję i wymierne korzyściw konsekwencji dla wszystkich mieszkańców, ma jeszcze jedną bardzo cenną cechę – łączy.