Małgorzata Bała

Karty podstawowe

Obrazek użytkownika Małgorzata Bała
Małgorzata Bała
urodziła się w Szczecinku. Szkołę podstawową i szkołę średnią również ukończyła w Szczecinku. W latach 70-tych podjęła naukę w Policealnym Studium Zawodowym ,wydział Fizjoterapii w Kołobrzegu.
Życiorys autora: 
Małgorzata Bała urodziła się w Szczecinku. Szkołę podstawową i szkołę średnią również ukończyła w Szczecinku. W latach 70-tych podjęła naukę w Policealnym Studium Zawodowym ,wydział Fizjoterapii w Kołobrzegu.
 
Po roku nauki została usunięta ze szkoły- oficjalnie za nie zdany egzamin, nieoficjalnie natomiast- za niechęć do PZPR. Po licznych pismach i odwołaniach zostaje przywrócona na listę słuchaczy. W 1980 roku ukończyła wydział Fizjoterapii z wynikiem dobrym. W 1981 roku podjęła prace w Powiatowym Szpitalu w Szczecinku zajmując się fizjoterapią kliniczną. Pracując ukończyła również studia I stopnia na wydziale Fizjoterapii oraz studia II stopnia na wydziale Zarządzania, specjalność: zarządzanie w Służbie Zdrowia. Od 8 lat wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Były członek Komisji Prawa i Legislacji, obecnie członek Komisji Budżetowo- Ekonomicznej i Komisji Problemów Społecznych. Działa także w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Bardzo bliskie są jej sprawy ludzi społecznie wykluczonych ( chorych, bezdomnych, uzależnionych).