Profil bloggera

Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys

Grzegorz Grondys


ur. 10.05.1966 w Szczecinku
W roku 1986 ukończył Technikum Elektroniczne w Koszalinie zdobywając tytuł technika telekomunikacji o specjalności teletransmisja
5.08.1986 r. do 31.10.1990 praca w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji PKP.
W latach 1.11.1990 do 30.11.2003 r. praca w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku, ostatnie stanowisko asystent Sekcji Prewencji.
 
Podczas pracy w policji ukończył studia zaoczne licencjackie na kierunku resocjalizacja a następnie Studia Uzupełniające Magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobywając tytuł magistra pedagogiki.
Od 1.12.2003 do chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku.
W roku 2012 rozpoczęte studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Praca społeczna:
Drugą kadencję radny Rady Powiatu.
Członek Związku Harcerstwa Polskiego, przewodniczący komisji satysfakcjonowania Hufca ZHP Szczecinek, drugą kadencję przewodniczący komisji rewizyjnej Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie.
3 grudnia 2011 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. Przewodniczący komisji rewizyjnej Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.
Członek Polskiego Związku Łowieckiego.
Członek stowarzyszenia Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, V-ice Prefekt województwa zachodniopomorskiego.
06.08.2019 / KOMENTARZE

"Widzi mi się"


Felieton Grzegorza Grondysa, radnego Rady Powiatu Szczecineckiego

31.05.2019 / KOMENTARZE

Historia lubi się powtarzać


Felieton dr Grzegorza Grondysa

25.01.2019 / KOMENTARZE

Kucharz zawinił, kota ukarali


Felieton dr Grzegorza Grondysa

20.09.2018 / KOMENTARZE

Dlaczego startuję w wyborach?


Felieton dr Grzegorza Grondysa

07.08.2018 / KOMENTARZE

"Jedno piwko" koło zamku


Felieton Komendanta Straży Miejskiej dr Grzegorza Grondysa

21.02.2018 / KOMENTARZE

Lokalna wojna hybrydowa


Felieton dr Grzegorza Grondysa

09.02.2018 / KOMENTARZE

Swoje zdanie!


Felieton dr Grzegorza Grondysa

21.11.2017 / KOMENTARZE

Kampania wyborcza rozpoczęta


Felieton dr Grzegorza Grondysa

06.10.2017 / KOMENTARZE

Czas obudzić się z letargu, inni nie załatwią naszych spraw


Felieton dr Grzegorza Grondysa

25.08.2017 / KOMENTARZE

Dzień bez hejtu dniem straconym


Felieton dr Grzegorza Grondysa