Armia spotka się z kandydatami na żołnierzy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.01.2020 / Komentarze
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Szczecinka

Mimo, że powszechny pobór do wojska odszedł już dawno w zapomnienie, to armia chce wiedzieć ilu, na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, posiada w dyspozycji potencjalnych żołnierzy. Dlatego w terminie od 11 lutego do 2 marca br. Powiatowa Komisja Lekarska spotka się z mieszkańcami powiatu szczecineckiego urodzonymi w 2001 roku, a więc 19-latkami. Z kolei kwalifikacja dla mieszkańców Szczecinka będzie prowadzona od 11 do 21 lutego br.    

- Członkowie komisji spotkają się z młodymi ludźmi w dni robocze (poniedziałek - piątek) od godz. 8 w byłym internacie Liceum Medycznego przy ul. Kościuszki – mówi „Miastu z Wizją” Andrzej Wasąg, szef Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

19-latkowie to nie wszyscy biorący udział w kwalifikacji. Obowiązek ten nałożono też na urodzonych w latach 1996-2000, którzy dotąd nie stawali przed komisją. Do kwalifikacji zaproszone zostaną również kobiety w wieku 19-24 lat, posiadające kwalifikacje przydatne armii oraz kończące naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych i na kierunkach psychologicznych.

- Stawiając się przed komisją powinniśmy posiadać ze sobą dowód osobisty, bądź w przypadku jego braku inny dokument tożsamości, a także aktualne zdjęcie legitymacyjne. Jest ono potrzebne do wydania książeczki wojskowej - podkreśla A. Wasąg.

- Jeżeli ktoś danego dnia nie może się stawić przed komisją proszę o telefon do Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ratuszu: 94 37 141 38. Wówczas przesuniemy wizytę na innych dzień. Mogą być też inne przyczyny nieobecności wzywanego przed komisje, np. praca za granicą. Wówczas proszę rodziców o poinformowanie nas o tym fakcie. W ten sposób unikniemy wszczynania procedur administracyjnych.

Wszystkim, którzy staną do kwalifikacji, oprócz wydanego dokumentu wojskowego, zostanie nadana również kategoria zdrowia. Ci, którzy nie zdecydują się zaciągnąć do armii zostaną przeniesieni do rezerwy.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk