Autobusami KM pojedziemy za darmo - od 1 września

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.06.2019 / Komentarze
Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta na sesji 19 czerwca

Przyszła pora na realizację jednej ze sztandarowych obietnic wyborczych burmistrza Daniela Raka - darmowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej. Tak jak wielokrotnie obiecał burmistrz, autobusami za darmo zaczniemy jeździć od nowego roku szkolnego 1 września. Jednak by tak się stało, Rada Miasta musi w tej kwestii podjąć stosowną uchwałę. Uczyni to na najbliższej sesji, w środę 19 czerwca br.  

Projekt uchwały nosi nazwę: w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym - komunikacji miejskiej (osób, zwierząt i bagażu - dop. red.), realizowanym przez Komunikację Miejską spółkę z o.o. w Szczecinku.

W uzasadnieniu uchwały zapisano m.in.: Przedłożona uchwała jest wynikiem oczekiwań mieszkańców dotyczących zniesienia opłat za usługi przewozowe świadczone środkami komunikacji miejskiej. Celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji jest zapewnienie możliwości przemieszczania się mniej zamożnej części społeczeństwa, głównie osób starszych, dzieci i młodzieży do szkół, kościołów, przychodni, sklepów, instytucji itp. Ponadto nie mniej ważnym argumentem, przemawiającym za bezpłatną komunikacją jest aspekt ekologiczny. W wyniku wprowadzenia bezpłatnej komunikacji można spodziewać się, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów własnym samochodem, ze względów ekonomicznych i praktycznych na rzecz środków komunikacji miejskiej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i mniejsze uciążliwości w ruchu drogowym.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk