Jerzy Hardie-Douglas o szkole

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 07.09.2019 / Komentarze
Chcę dla moich wnuków drogi do otwartych umysłów i przekazywania im przez dobrze opłacanych nauczycieli uczciwej wiedzy

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu RP Jerzy Hardie-Douglas o szkole:

Moi synowie są dorośli, ale wnuki - nie. Przez kilkanaście lat ich przyszłość będzie kształtować szkoła. Czy będą uczyć się w szkole uczącej tolerancji i szacunku dla innych, w szkole nowoczesnej zrównującej poziom edukacji z poziomem szkół starej Europy?

Czy będą mogli dokonywać wyboru własnej drogi analizując różne światopoglądy? A może chodzić będą do szkoły, której program narzucony jest przez kościół i narodowców? Będą uczyć się zakłamanej historii i szowinizmu. Będą piętnowani i stygmatyzowani, gdy tylko wychylą się.

Jan chcę dla moich wnuków drogi do otwartych umysłów i przekazywania im przez dobrze opłacanych nauczycieli uczciwej wiedzy. A Wy, czego chcecie dla swoich dzieci?

Miasto z Wizją