Radni ustalili zarobki burmistrza

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.12.2018 / Komentarze
Daniel Rak z gażą w wys. ponad 10 tys. zł - jednogłośnie

Na dzisiejszej (czwartek 6 grudnia) sesji Rada Miasta podjęła decyzję w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczecinka Daniela Raka.

W projekcie uchwały w tej sprawie zapisano, że burmistrz miesięcznie pobierać będzie wynagrodzenie w kwocie 10 620 zł brutto. Złożą się na nie: wynagrodzenie zasadnicze - 4 800 zł, dodatek funkcyjny - 2 100 zł, dodatek za wysługę lat w wys. 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł oraz dodatek specjalny - w wys. 2 760 zł. Wszyscy radni (obecnych było 21) powiedzieli "tak"

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 21 listopada 2018 r., czyli od dnia złożenia ślubowania przez Burmistrza Daniela Raka.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk