Wiceprzewodniczące RM: Małgorzata Bała i Joanna Pawłowicz

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.12.2018 / Komentarze
Taką decyzję podjęli na dzisiejszej (6 grudnia) sesji miejscy radni

Podczas dzisiejszej (poniedziałek, 6 grudnia) na kolejnej sesji zebrała się Rada Miasta. Jednym z pierwszych punktów porządku obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady. Wcześniej jednak powołana została komisja skrutacyjna, która czuwała nad przebiegiem tajnego głosowania. W jej skład weszli: Małgorzata Kubiak-Horniatko, Szymon Kiedel i Wojciech Stypa.

Następnie radni zgłosili swoich kandydatów, którzy przez najbliższych pięć lat pełnić będą funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta. Przewodniczący Klubu radnych Koalicji Obywatelskiej radny Marcin Kaszewski zaproponował kandydaturę radnej Małgorzaty Bały (PO), która również w poprzedniej kadencji była wiceprzewodniczącą miejskiej rady. Z kolei radny Andrzej Grobelny do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej zgłosił kandydaturę Joanny Pawłowicz (PiS).

Decyzją radnych, którzy oddali swoje głosy w niejawnym głosowaniu, obie panie od dziś pełnić będą funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Tekst: Marzena Góra

Foto: MzW/Sławomir Włodarczyk