W Szczecinku się buduje

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.06.2018 / Komentarze
Inwestycja za inwestycją. Trudno nawet zliczyć

U progu lata w Szczecinku trwa moc inwestycji. Niektóre, jak choćby budowa piętrowego pomostu przy Zamku Książąt Pomorskich czy też przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności - ul. Wł. Bartoszewskiego, zostały już zwieńczone. To duże inwestycje rozpoczęte jeszcze w 2016 roku (ciąg komunikacyjny w centrum miasta) czy też w ubiegłym roku (pomost).

W tym miejscu warto podkreślić, że wiele inwestycji - zakończonych w tym roku, bądź realizowanych obecnie, powstaje przy wsparciu funduszy unijnych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 Przy Szkole Podstawowej nr 6 trwa budowa sali gimnastycznej. Nie ustają prace przy budowie sieci ścieżek rowerowych (obecnie przy ul. Kościuszki). Modernizowane jest oświetlenie szczecineckich ulic. Niebawem nowoczesne energooszczędne lamy rozświetlą mrok w kolejnych miejscach Szczecinka.

Finalizowana jest duża inwestycja budowy półpodziemnych zbiorników na odpady komunalne. Niebawem rozpoczną się prace przy budowie Centralnego Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lelewela, rozbudowie Skate Plazy przy Strefie Rodzinnego Wypoczynku oraz boiska sportowego na osiedlu Zachód.

Od lat wiosna przynosi moc inwestycji drogowych. W tym roku miasto zakończyło już przebudowę ul. Ogrodowej. Trwa remont ul. Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8. Śródleśna trasa łącząca Świątki z Trzesieką (zwana przez kierowców czwartą obwodnicą Szczecinka) ma już nawierzchnie asfaltową na całej długości.  

To nie wszystko. Trwają prace budowlane na ul. Kościuszki i Trzesieckiej (miasto pokaźna kwotą wsparło inwestora, czyli powiat). Niebawem ruszą prace budowlane na ul. Koszalińskiej, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ronda w ciągu DK11. Do tego nie możemy zapominać o największej w historii Szczecinka inwestycji drogowej, czyli budowy wschodniego obejścia miasta w ciągu drogi ekspresowej S11.

Dodatkowo inne drogowe inwestycje są na etapie projektowania, jak choćby budowa łącznika ul. Polnej z ul. Kołobrzeską wraz z budową ronda przy zjeździe na osiedle i do marketów.

Miasto projektuje też najbardziej spektakularną inwestycję tego roku, czyli budowę wyciągu narciarskiego na Górce Rynkowej. Trwają prace nad dokumentacją projektową budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.

Prowadzone są prace nad porządkowaniem Lasku Komunalnego, Strefa Aktywnego Wypoczynku przy os. Kopernika ma już nowe nasadzenia (prace są w toku realizacji), a Komunikacja Miejska czeka na elektryczne autobusy i sposobi się do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów miejskich.

Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace nad adaptacją budynku byłego Gimnazjom nr 1 na siedzibę organizacji pozarządowych. Miasto nie rezygnuje też z inwestowania w multimedialny system przystanków autobusowych. Inwestycja jest na etapie kolejnego przetargu.

W Szczecinku buduje nie tylko miasto i powiat (zakończyły się roboty przy budowie stadionu lekkoatletycznego na Świątkach), ale również prywatni inwestorzy. Przy ul. Polnej, Wyścigowej, na osiedlu Kopernika i na terenie byłych koszar przy ul. Kościuszki powstają nowe wielorodzinne budynki mieszkalne.

Finiszują prace przy budowie nowego Manhattanu. Tam z kolei inwestuje firma "Zymex".

Budynek mieszkalny chce też budować Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nowy obiekt stanie przy ul. Karlińskiej.

Firma Kronospan oddała właśnie do użytku okazały obiekt Ośrodka Badawczo - Rozwojowego przy ul. Waryńskiego i sposobi się do kolejnych inwestycji w Szczecineckim Klastrze Meblowym, a przede wszystkim uruchomienia instalacji UTWS.

Swoją szczecinecką inwestycję, oprócz budowy obwodnicy S11 realizują też drogowcy z GDDKiA - wzdłuż ulic Sikorskiego, Słowiańskiej i Cieślaka. Droga (DK11 i DK20) biegnąca przez Szczecinek zostanie wyremontowana. Wzdłuż niej powstanie też ścieżka rowerowa.

Długo by jeszcze wymieniać. Niebawem rozpocznie się (bądź już trwa) wiele mniejszych inwestycji, jak choćby remonty dróg nieutwardzonych, czy inne prace remontowo- budowlane prowadzone np. na chodnikach czy na sieci kanalizacyjnej. Nie można też zapominać o ciągłej modernizacji systemu monitoringu miejskiego.

Reasumując: W tegorocznym budżecie miasta na inwestycje (wraz ze środkami zewnętrznymi) miasto wyda około 21 mln zł. Niewykluczone jednak, że kwota będzie wyższa.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk