20 tys. zł na remonty zabytków

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.04.2018 / Komentarze
Konkurs burmistrza. Napisz wniosek, weź dotację

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta.

- W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Kwota przeznaczona na dotacje w tegorocznym budżecie to 20 tys. zł - mówi "Miastu z Wizją" Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

- Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek burmistrza Rada Miasta. Od decyzji radnych nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację a miastem.

Ci, którzy chcą pozyskać pieniądze np. na "podreperowanie" stanu technicznego swojego zabytku muszą sporządzić stosowny wniosek i złożyć go w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 23 kwietnia (włącznie) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

Więcej szczegółów na ten temat oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinka:

http://www.szczecinek.pl/pl/news/dotacje-na-prace-przy-zabytkach

W ubiegłym roku Rada Miasta zdecydowała, że pomoc w wys. 20 tys. zł otrzyma parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przeznaczeniem na remont wieży kościoła.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk