22 wybrańców mieszkańców Szczecinka

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.05.2024 / Komentarze
Oni do 2029 roku będą rządzić miastem. Życzymy sukcesów!

7 kwietnia br. podczas wyborów samorządowych mieszkańcy Szczecinka zdecydowali, że w ławach sali obrad Rady Miasta w kadencji 2024-2029 zasiądą następujące osoby: Daniel Rak, Ryszard Pazoła, Krystyna Kaszewska, Grażyna Kuszmar, Paulina Peciak-Nazarewska, Marek Ogrodziński, Jacek Brynkiewicz, Krzysztof Zawada, Jacek Lesiuk oraz Szymon Kiedel z Klubu Koalicji Obywatelskiej (łącznie 10 radnych).

Z kolei Komitet Jerzego Hardie-Douglasa wprowadził do Rady Miasta sześcioro radnych: - Annę Ponichterę, Damiana Cembrowskiego, Magdalenę Lubczyk, Katarzynę Dudź, Marcina Jaczewskiego i Małgorzatę Bałę.

Na sali obrad Rady Miasta jest też miejsce dla trojga radnych Porozumienia Samorządowego Powiatu Szczecineckiego: Janusza Rautszko, Małgorzaty Kubiak-Horniatko i Macieja Batury.

Po jednym radnym będzie miał Klub Przyjazny Szczecinek (Wojciech Stypa) oraz Razem dla Szczecinka (Joanna Pawłowicz).

Reasumując: Koalicja Obywatelska zdobyła 10 mandatów. Komitet Douglasa 6 mandatów, Porozumienie Samorządowe 3 mandaty oraz Porozumienie dla Szczecinku i Wspólny Dom po 1 mandacie.

Dziś (wtorek, 7 maja) miała miejsce pierwsza sesja nowej kadencji. Wcześniej nowo wybrani radni (20 obecnych, zabrakło Szymona Kiedla) odebrali zaświadczenia o wyborze.

Pierwszą sesję nowej kadencji poprowadził Radny Senior Ryszard Pazoła (70 l. - najstarszy wiekiem radny obecny na sesji).

Porządek sesji liczył 5 punktów:

* Otwarcie sesji.

* Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

* Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

* Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

* Zakończenie obrad.

Przewodniczącym Rady Miasta wybrany został radny Daniel Rak (Koalicja Obywatelska) - 12 głosów "za", 8 "wstrzymujących się". Jego zastępcami zostały radne: Małgorzata Bała KWW Douglas) i Małgorzata Kubiak-Horniatko (Porozumienie Samorządowe ).

Ślubowanie złożył nowy burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas. To dla Pana Jerzego powrót do ratusza po niemal 6 latach nieobecności. Powodzenia Panie Burmistrzu!

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo: Gryf.tv