28 projektów dla mieszkańców Szczecinka

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 20.07.2019 / Komentarze
Budżet Obywatelski - w poniedziałek ruszy głosowanie

W poniedziałek 22 lipca rozpocznie sie głosowanie na 28 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Szczecinka do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Potrwa do niedzieli 4 sierpnia włącznie.

Głosować można za pomocą strony internetowej https://szczecinek.budzet-obywatelski.org

lub w metodą tradycyjną w następujących miejscach:

Uwaga: Głosowanie odbywa się w godzinach pracy instytucji, w której zlokalizowany jest punkt

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Szczecinka zamieszkały na jego terenie. W imieniu osób niepełnoletnich głos oddaje rodzic/opiekun prawny. Głosowanie odbywa się przez oddanie głosu na papierowej karcie do głosowania w punkcie głosowania lub drogą elektroniczną na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Karty do głosowania będą dostępne w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie pięć projektów. Z kolei każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

Tytuły projektów Budżetu Obywatelskiego (wraz z opisem), nad którymi będziemy głosować dostępne są na stronie internetowej:

https://szczecinek.budzet-obywatelski.org/projekty

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk