50 tysięcy złotych z kasy województwa na in vitro

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 19.06.2019 / Komentarze
Szczecinecki program ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

Burmistrz Daniel Rak: Brak potomstwa to kłopot pokoleniowy, z którym w Szczecinku pragniemy się skutecznie mierzyć. Jako samorząd miejski przejmujemy zadania rządowe. Program realizujemy od 2017 roku. Przeznaczamy na niego 100 tys. zł i przy wsparciu samorządu województwa pomoc oferujemy coraz większej liczbie par. Jak dotąd zapłodnienie in vitro powiodło się w przypadku 3 par, a jedna z nich szczęśliwie doczekała się dziecka

Dziś (18 czerwca) w Szczecinie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy marszałkiem Olgierdem Geblewiczem oraz członkiem Zarządu Województwa Stanisławem Wziątkiem, wiceprezydentem Danielem Wacinkiewiczem i burmistrzem Danielem Rakiem. Dotyczy ona przyznania kolejnych środków z kasy Urzędu Marszałkowskiego na realizację w naszym mieście programu in vitro.  

Szczecinek jako pierwszy samorząd w województwie zachodniopomorskim zdecydował się na taką formę pomocy młodym parom starającym się o dziecko. W ślad za nami w tym roku poszedł Szczecin, który również postanowił wdrożyć program dofinansowujący zabiegi in vitro, dając bezdzietnym parom szansę na potomstwo.

- Miasto Szczecin oraz Miasto Szczecinek jako pierwsze wyraziły chęć skorzystania w 2019 roku z zachodniopomorskiego programu in vitro. Dzięki opracowanym dokumentom i złożonym wnioskom sięgną po finansowe wsparcie z budżetu województwa adresowane dla programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – informuje Urząd Marszałkowski.

Oba samorządy otrzymają pomoc finansową w wysokości blisko 200 tys. złotych. Do Szczecinka z kasy województwa trafi 50 tys. złotych. Dadzą one  szczecineckim bezdzietnym parom szansę na doczekanie się upragnionego dziecka. W tym roku w Szczecinku do programu zakwalifikowano 20 par.

- Program, który pomaga samorządom w realizacji procedur in vitro opracowaliśmy w 2018 roku. Prekursorem w sięganiu po wsparcie był Szczecinek. W tym roku dołącza do niego Szczecin. Wierzę, że to nie koniec, bo nad rozwiązaniami tego typu pracują w Koszalinie i Kołobrzegu - zaznaczył zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. - Włodarzom obu miast dziękuję za podjęcie trudu,
bo wiemy, jak wiele par w Zachodniopomorskiem dotyczy problem braku potomstwa. To wielkie wyzwanie, z którym przede wszystkim powinna skutecznie mierzyć się administracja państwowa
- dodał.

Szczecinek realizuje własny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego opracowany na lata 2017-2019. W 2018 roku z jego pomocy skorzystało 7 par. W tym roku do programu zakwalifikowano 20 par. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 tys. zł szczecinecki samorząd miejski przeznaczy na procedury in vitro wykonywane zarówno u nowo zakwalifikowanych par, jak również u par uczestniczących w programie, które nie skorzystały dotąd z trzech przysługujących im prób.

- Brak potomstwa to kłopot pokoleniowy, z którym w Szczecinku pragniemy się skutecznie mierzyć. Jako samorząd miejski przejmujemy zadania rządowe. Program realizujemy od 2017 roku. Przeznaczamy
na niego 100 tys. zł i przy wsparciu samorządu województwa pomoc oferujemy coraz większej liczbie par. Jak dotąd zapłodnienie in vitro powiodło się w przypadku 3 par, a jedna z nich szczęśliwie doczekała się dziecka
- wyjaśniał burmistrz Daniel Rak.

Tekst: Marzena Góra/Biuro Prasowe UM

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego