579 tys. zł na szczecineckie becikowe

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 01.03.2021 / Komentarze
Od początku funkcjonowania świadczenia wnioski o jednorazowy zastrzyk finansowy złożyło już 579 rodziców

Dwa lata temu, dokładnie 6 marca 2019 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków dotyczących otrzymania zastrzyku finansowego z miejskiej kasy z tytułu urodzenia dziecka. „Szczecineckie becikowe” dotyczy jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł dla rodziców nowo narodzonego maluszka - mieszkańca Szczecinka. Z tej okazji skorzystało sporo świeżo upieczonych rodziców.

- Osoby uprawnione mają 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka na złożenie takiego wniosku. Oczywiście przyznanie tego świadczenia nie wyklucza przyznania jednorazowej zapomogi ze środków rządowych, jeżeli dana osoba się do ich otrzymania kwalifikuje – powiedziała nam podczas jednej z rozmów Iwona Wagner, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od początku funkcjonowania programu, czyli od 6 marca 2019 roku mieszkańcy Szczecinka złożyli 579 wniosków o przyznanie miejskiego becikowego. Tym samym w ciągu ostatnich dwóch lat kwota wypłacona w ramach tego świadczenia wyniosła łącznie 579 tys. złotych. W 2020 roku ze szczecineckiego becikowego skorzystało 279 osób.

- Jest to o 21 świadczeń mniej, niż w pierwszym roku funkcjonowania szczecineckiego becikowego, czyli w 2019 roku. W 2019 roku 300 osób skorzystało z takiego bonusu realizowanego przez miasto, czyli z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – kontynuuje nasza rozmówczyni. - Świadczenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie mamy kłopotu z jego promocją. Informacje są dosyć dobrze rozpowszechnione i też nie mam większych przeszkód w realizacji tego świadczenia.

Przypomnijmy. Aby otrzymać świadczenie w wysokości 1 tys. złotych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Do wniosku należy dołączyć: odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub kserokopię dokumentu (oryginał do wglądu), dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad dzieckiem/opieki faktycznej (dotyczy opiekunów prawnych) oraz – jeśli taki posiadamy - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia. Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł i przysługuje na każde żywe urodzone dziecko. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

Wypełnione wniosku należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89. Wniosek w formie papierowej możemy pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek (Plac Wolności 13) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (ul. Wiejska 4) lub w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89. W formie elektronicznej wniosek do pobrania dostępny jest TUTAJ. /zr/