Budżet 2022 bez tajemnic - wydatki miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.11.2021 / Komentarze
Ile złotówek na szkoły, przedszkola, autobusy bezpieczeństwo, kulturę i sport?

Jak już pisaliśmy w artykule: https://www.miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2022-rok-znamy-zalozenia

w 2022 roku wydatki miasta zamkną się kwotą prawie 200 mln zł.

Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta. Tzw. wydatki bieżące pochłoną 176,5 mln zł (o 7 mln zł mniej niż w tym roku). Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, Straży Miejskiej, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki.

W 2022 roku kosztować nas ponad 615 zł (o blisko 100 tys. zł więcej niż w tym roku). M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 14 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 256 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11" - 1,2 tys. zł, Stowarzyszenie Wał Pomorski - 19 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (o 90 tys. zł więcej niż w tym roku).

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na tzw. budżet obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja (IV etap) w 2022 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

 Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 5 mln zł. Obrona cywilna dostanie 10 tys. zł, m.in. na konserwację systemu alarmowego i opłatę za częstotliwości. Z kolei Straż Miejska - 4,25 mln zł (o ponad 400 tys. zł więcej niż w mijającym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego oraz pomoc dla zwierząt (150 tys. zł - w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Zarządzanie kryzysowe może liczyć na dotację w wys. 660 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2022 roku oddamy bankom prawie 960 tys. zł (o ponad 1 mln zł mniej, niż w tym roku). To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.  

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 52 zł (o blisko 4 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - 26,4 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 1,44 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ponad 133 tys. zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych będzie nas kosztować ponad pół miliona złotych. Z kolei 1,67 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne oraz przedszkola niepubliczne - prawie 12 mln zł (to blisko 2 mln zł więcej niż w tym roku).

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2022 r. miasto wyda na ten cel 34,7 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 141,6 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 270 tys. zł.

Z kolei na ochronę zdrowia przekażemy w 2022 r. blisko 1,67 mln zł, a na pomoc społeczną ponad 16 mln zł (wzrost wydatków o 1 mln zł).

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 20,5 mln zł (w tym roku - 17,5 mln zł). Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - 1,23 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 643,3 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 190 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim (remont pomostów, kładek i ścieżek rowerowych), usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 800 tys. zł (wzrost o 100 tys. zł). Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 2,6 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo 7,8 mln zł (o 800 tys. zł więcej, niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 6,22 mln zł, w tym Zamek Książąt Pomorskich - 100 tys. zł. Na dotację mogą liczyć też: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne - 80 tys. zł, biblioteki - 640 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 900 tys. zł.

Miasto wyda również 20 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2022 r. 9,4 mln zł (o prawie 3 mln zł więcej niż w tym roku). Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 574 tys. zł. Z kolei ponad 1,25 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej

W 2022 r. spółka AQUA-TUR otrzyma z kasy miasta dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł. Z kolei Komunikacja Miejska zostanie dofinansowana kwotą blisko 9 mln zł, z czego 8,5 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 300 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 150 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.   

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk