Burmistrz Daniel Rak przyznał nagrody za wyniki sportowe

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 03.05.2021 / Komentarze
Honory dla sportowców Klubu Sportów Walki i STS Pomerania

Burmistrz Daniel Rak po zasięgnięciu opinii Kapituły przyznał nagrody za wyniki sportowe. Otrzymali je:

* Szymon Gaczyński - Klub Sportów Walki - 3 tys. zł

* Natan Frąckiewicz - STS Pomerania - 3 tys. zł

* Jakub Gałan - KSW - 2 tys. zł

* Magdalena Tomczak-Gołowicz - STS Pomerania - 2 tys. zł

* Wiktoria Szumska - KSW - 1 tys. zł

Łącznie burmistrz rozdysponował kwotę 11 tys. zł.

Na wniosek Kapituły wyróżnienie za całokształt osiągnięć sportowych otrzymał Jakub Juniewicz.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Źródło: Urząd Miasta Szczecinek