Burmistrz oczekuje na absolutorium

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.06.2022 / Komentarze
RIO i Komisja Rewizyjna na "tak". Rada Miasta skwituje budżet 2021

Burmistrz Daniel Rak nie powinien mieć problemów z uzyskaniem absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta wydały pozytywne opinie w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 roku pozytywnie (przy 5 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”) zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta odbędzie się w czwartek 30 czerwca br.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk