Burmistrz przed absolutorium

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 20.05.2023 / Komentarze
RIO i Komisja Rewizyjna na "tak". Rada Miasta skwituje budżet Szczecinka 2022

Burmistrz Daniel Rak nie powinien mieć problemów z uzyskaniem absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Tym bardziej, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta wydały pozytywne opinie w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 roku pozytywnie (przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymujących się”) zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta odbędzie się w środę, 31 maja.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk