Cała Polska usłyszy o Adamie Giedrysie

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.02.2018 / Komentarze
O jego dokonaniach będą uczyć w ośrodkach oświatowych i naukowych

21 senatorów RP, m.in. Piotr Zientarski, Grażyna Sztark i Jan Rulewski wniosło 31 stycznia projekt uchwały upamiętniającej szczecineckiego astronoma Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin. Inicjatorzy podkreślili, że projekt uchwały został uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi.

W projekcie uchwały czytamy m.in.: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę urodzin Adama Giedrysa oddaje hołd uznanemu w świecie astronomowi – samoukowi, społecznikowi, patriocie walczącemu o niepodległą Ojczyznę, więzionemu i represjonowanemu przez władzę komunistyczną.

W czwartek, 22 lutego w Szczecinku gościł jeden z Senatorów RP – Piotr Zientarski, który spotkał się z lokalnymi mediami, aby przybliżyć ten temat.

- Ta okolicznościowa uchwała będzie miała wymiar ogólnopolski dlatego, że uchwała okolicznościowa Senatu, a takich jest kilkanaście w roku, ukazuje się w Monitorze Polskim i jest dokumentem urzędowym, z którym zapoznaje się cała Polska – powiedział Piotr Zientarski. – Występujemy również z apelem, żeby Senat RP uznał postawę i działalność Adama Giedrysa za wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków.

W treści wspomnianej uchwały opisany został także bogaty życiorys szczecineckiego astronoma. Poniżej przytaczamy jego treść:

Adam Giedrys urodził się 26 marca 1918 r. we wsi Sidabry k. Wilna. Młodość spędził w Wilnie, gdzie ukończył szkołę krawiecką. Od początku wojny był związany ze Związkiem Walki Zbrojnej, a następnie z Armią Krajową. Był zakonspirowanym łącznikiem i działał pod pseudonimem „Benhal” w VII batalionie 77 pułku piechoty AK dowodzonego przez mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Za działalność tę został odznaczony „Medalem Wojska” Rządu RP w Londynie. Po wojnie osiedlił się w Szczecinku, gdzie ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa i NKWD pod przybranym nazwiskiem „Stanisław Błasiński”. Został skazany na 5 lat więzienia za przechowywanie broni w drugim procesie członków Bojowego Oddziału Armii (BOA) w Szczecinku. Pobyt w więzieniach (Szczecin, Wronki, Siedlce, Warszawa) przypłacił ciężkim rozstrojem zdrowia.

Zainteresowanie Adama Giedrysa astronomią zrodziło się w trakcie jego leczenia i długotrwałej rekonwalescencji. W celu obserwacji gwiazd zbudował, ze szkieł okularów i okularu z mikroskopu, pierwszą własną lunetę według pomysłu Galileusza, potem skonstruował dwa teleskopy typu Newtona, o średnicy lustra 125 mm i 250 mm. Stworzył obserwatorium astronomiczne w Szczecinku, w którym instrumentem obserwacyjnym były wyżej wymienione teleskopy. Jego obserwacje dwóch gwiazd zmiennych, V 456 Cygnus i DK Pegasus, zostały uznane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Jako członek Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) uczestniczył w 21 międzynarodowych kongresach. W dniu 15 maja 1971 r., dzięki jego osobistym staraniom, po raz pierwszy w Polsce miała miejsce wystawa skały księżycowej z misji Apollo 11 z 1969 r. W 1972 r. gościł, na zaproszenie NASA, dwa miesiące w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Adam Giedrys z ogromnym zaangażowaniem krzewił także wiedzę o astronomii wśród młodzieży. Założył w Szczecinku Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Od lat sześćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych XX w. organizował letnie obozy astronomiczne. Wiedza i materiały zdobywane podczas kongresów Międzynarodowej Federacji Astronautycznej pomogły mu w organizacji 46 seminariów astronomiczno-astronautycznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje postawę i działalność Adama Giedrysa za wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków.

Senat zwraca się do środowisk oświatowo-wychowawczych i naukowych z apelem o popularyzowanie wiedzy o postaci i osiągnięciach Adama Giedrysa.

Adam Giedrys zmarł 26 grudnia 1997 roku.

Tekst, zdjęcia, montaż: Marzena Góra