Ciepłownicze dylematy

  • Felietony
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.03.2023 / Komentarze
Obrazek użytkownika Miasto z Wizją
Prezes MEC o maksymalnych cenach ciepła, sprzedaży węgla dla mieszkańców Szczecinka i modernizacji sieci na osiedlu Zachód

Maksymalne ceny ciepła

M.E.C. Sp. z o.o.  w  Szczecinku  uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym na naszej stronie internetowej przedstawione zostały maksymalne ceny ciepła, które zostały opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powyższe ceny w przypadku naszej Spółki mają jedynie charakter informacyjny, ponieważ wprowadzone do rozliczeń stawki w ostatniej taryfie są niższe od  cen maksymalnych obliczonych przez Prezesa URE. W następnych taryfach dla ciepła bardziej prognozujemy obniżenie większości obowiązujących stawek dla ciepła, niż zbliżenie się do pułapu cen maksymalnych.

Sprzedaż węgla dla mieszkańców Szczecinka

W roku 2023 Spółka MEC kontynuuje sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców Szczecinka. Obecnie na naszym składzie opału posiadamy węgiel orzech i groszek, pochodzące  z Kolumbii i Indonezji. Informujemy także naszych odbiorców o możliwości zakupu w mniejszych ilościach niż to wynika ze złożonych oświadczeń. W celu przetestowania węgla można dokonać odbioru nawet w minimalnej ilości 20 kg.  Będziemy również Państwu wdzięczni za wszystkie opinie dotyczące jakości spalanego węgla. Dotychczas nie mieliśmy żadnego wyboru odnośnie pochodzenia węgla, obecnie już taki wybór się pojawia, oprócz Indonezji jest dostępny jeszcze węgiel z Kolumbii i Tanzanii.

Modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu Zachód

Spółka MEC Informuje i  przeprasza naszych mieszkańców  za wszystkie utrudnienia, które mogą się pojawić na osiedlu Zachód w związku z prowadzonymi inwestycjami sieciowymi od miesiąca kwietnia do końca listopada. W tym okresie planujemy wykonać na osiedlu zachód 35 nowych przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkaniowych. Powyższa inwestycja będzie prowadzona w porozumieniu ze Sz.S.M., która równolegle będzie modernizowała węzły ciepłownicze w swoich budynkach. Wspólnym celem inwestycji jest obniżenie kosztów dostawy ciepłej wody, której koszty stanowią duży problem w budynkach, gdzie nie są zainstalowane tzw. logotermy. Oprócz działań modernizacyjnych, konieczne są również zmiany legislacyjne w zakresie regulaminów rozliczania ciepła, jak i  szczególne zmiany w systemie rekompensat do energii cieplnej.

Tekst: Marek Szabałowski - prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej

Foto: Sławomir Włodarczyk