Czy będzie nowy Prezes Zarządu Szpitala w Szczecinku ?

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.07.2015 / Komentarze
Dziś został ogłoszony konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Szpilata w Szczecinku. Co to oznacza ? Czy nastąpi zmiana na tym stanowisku?

Opublikowany na stronie internetowej szczecineckiego szpitala dokument daje możliwość aplikowania na stanowisko Prezesa Zarządu. Przed kandydatem stawiane są następujące wymagania :

- Wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarzadzaniu lub w nadzorze w podmiotach leczniczych lub spółkach prawa handlowego, w jednostkach administracji rządowej tub samorządowej
- Preferowane bedzie wykształcenie medyczne, prawnicze, ekonomiczne lub o kierunku zarządzanie (np・ studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia)
- Pełna zdolność do czynności prawnych・
- Korzystanie z pełni praw publicznych・

Czy ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu jest jednoznaczne z tym, że obecny Prezes Adam Wyszomirski zrezygnuje ze stanowiska ? 

Wkrótce więcej informacji dotyczących tego tematu. 

inf. Remigiusz Grochowski