Daniel Rak: Jestem przeciwny powstaniu punktu zbiórki odpadów

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 27.06.2020 / Komentarze
Władze miasta poprą złożone przez mieszkańców odwołanie od decyzji

Wraca sprawa planowanego utworzenia punktu odbioru odpadów na terenie po dawnym „Elmilku”. Przypomnijmy. Taki wniosek o pozwolenie na utworzenie punktu zbiórki we wspomnianym miejscu wpłynął do ratusza. Złożyła go warszawska firma działająca w branży od kilku lat. Póki co urząd miasta, podporządkowując się przepisom, musiał wydać pozytywną decyzję środowiskową w tej sprawie, ponieważ nie zaistniały żadne formalne, ani też prawne możliwości do jej nieudzielenia. Teraz jednak, w dalszym etapie procedowania, władze miasta będą zabiegały o to, aby do powstania punktu odbioru odpadów nie doszło. Dziś (26.06) burmistrz Daniel Rak na konferencji prasowej przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

- Decyzja jest nieprawomocna. Cała procedura została wykonana prawidłowo. Jesteśmy już po rozmowach z osobami, które znajdują się w bezpośredniej strefie sąsiadującej z miejscem, gdzie taki punkt miały powstać. Uważam, że ewentualne odwołania od tej decyzji, które wpłyną od mieszkańców, będą oczywiście przesłaniem do dalszego rozpatrzenia w SKO. My, jako samorząd, jako miasto Szczecinek wzmocnimy to odwołanie – mówi burmistrz Daniel Rak. - Poprosimy o to, aby SKO uchyliło tą decyzję. I w świetle dalszego procedowania, w przypadku jeżeli SKO przychyli się do wniosku mieszkańców, którzy złożą takie odwołanie i biorąc pod uwagę to, że miasto Szczecinek będzie wzmacniało tą decyzję, mam nadzieję, że ta decyzja zostanie uchylona do ponownego rozpatrzenia.

- Jako burmistrz miasta jestem przeciwny temu, żeby na terenie miasta w ogóle znajdowały się jakieś instalacje dotyczące przetwarzania bądź gromadzenia odpadów. Nasze stanowisko jest bardzo konkretne i jednoznaczne. Uspokajam mieszkańców, proszę o trochę spokoju, sytuacja przez chwilę mogła budzić napięcia, natomiast my jako urzędnicy też musimy wykonywać pracę zgodnie z przepisami. I wydział architektury bezwzględnie wypełnił całą procedurę zgodnie z przepisami. Jesteśmy teraz w  innym etapie tej procedury, dlatego skorzystamy z kolejnych kroków. Teraz będziemy korzystali z trybów odwoławczych i będziemy dalej procedowali zgodnie z tym, co nakazuje nam rozsądek i dobro mieszkańców – dodaje burmistrz.

Więcej na ten temat w materiale wideo.

Tekst, zdjęcia, montaż: Marzena Góra