Dariusz Rosati gościem dożynek powiatowych

  • Region
  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.09.2015 / Komentarze
Poseł Wiesław Suchowiejko miał okazje porozmawiać z niecodziennym gościem. Wybitny ekonomista, parlamentarzysta europejski i poseł na sejm prof. Dariusz Rosati gościł na dożynkach powiatowych w Gwdzie Wielkiej pod Szczecinkiem.

Biografia:

Dariusz Kajetan Rosati - Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie.  W 1964 r ukończył liceum ogólno-kształcące nr 22 im. Jose Marti i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asystent.  W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym.  Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

źródło: www.rosati.pl