Doskonała lokata Szczecinka

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.04.2018 / Komentarze
Ranking kultury - dane finansowe i życie kulturalne w poszczególnych gminach

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło ranking samorządów zaangażowanych w kulturę 2018.

W klasyfikacji "średniej wielkości gminy miejskie" doskonale zaprezentował się Szczecinek. Nasze miasto zostało sklasyfikowane na 10 miejscu w Polsce i zarazem 1 miejscu w województwie zachodniopomorskim. W tej kategorii twórcy rankingu sklasyfikowali 119 gmin miejskich.

Jak poinformował kierownik Działu Badań NCK dr Tomasz Kukołowicz, ranking został oparty o dane z lat 2015-2016, uwzględniając zarówno dane finansowe, jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach. 

Ranking opracowany został dla dwunastu kategorii gmin wyróżnionych ze względu na kryterium typu gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu) oraz kryterium zamożności (mała, średnia i duża). 

Wśród składowych rankingu znalazły się: „działalność i uczestnictwo w kulturze”, „wydatki na kulturę per capita” oraz „udział kultury w budżecie”. 

Jak tłumaczą badacze Narodowego Centrum Kultury, w składowej „działalność i uczestnictwo w kulturze” mieszczą się m.in. imprezy oświatowe w muzeach, zwiedzający muzea i oddziały, uczestnicy imprez artystyczno – rozrywkowych, uczestnicy imprez w domach kultury, grupy artystyczne w domach kultury, czytelnicy bibliotek publicznych - wszystko to w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców raz wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach. W rankingu brano również pod uwagę zamożność gmin.

Badacze Działu Badań i Analiz NCK opracowali ranking w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów za lata 2015-2016. 

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk