Dotacja dla Parafii pw. NNMP

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.06.2022 / Komentarze
20 tys. zł na prace konserwatorskie schodów w wieży kościoła

Na sesji w czwartek, 30 czerwca Rada Miasta podejmie decyzję w sprawie udzielenia dotacji w wys. 20 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów we wnętrzu wieży kościoła

W uzasadnieniu uchwały napisano m.in.:

Na konkurs burmistrz dot. udzielania dotacji na pomoc przy restauracji zabytków w wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta wpłynął jeden wniosek, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którego kompletność i zasadność zatwierdziła Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek, powołana

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek nr 52/2022.

Komisja po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku stwierdziła, że przedstawione w nim prace (tj. remont schodów wnętrza wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku) są zasadne oraz zgodne z przedmiotem dotacji i przekazała ich rekomendację Burmistrzowi Miasta Szczecinek. Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy do kompetencji Rady Miasta Szczecinek, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na remont schodów wnętrza wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1122.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk