Droga pomiędzy Żółtnicą i Omulną doczeka się remontu

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.10.2017 / Komentarze
Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 3,5 mln zł. Prace rozpoczną się w lipcu przyszłego roku

W środę, 11 października w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior miało miejsce oficjalne podpisanie umowy, dzięki której możliwa będzie przebudowa drogi na odcinku pomiędzy Żółtnicą i Omulną. Zadanie to będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Osi priorytetowej 5: Zrównoważony transport, Działania 5.4: Budowa i przebudowa dróg powiatowych. Swoje podpisy na dokumencie złożyli wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj,  wicestarosta Marek Kotschy, członek Zarządu Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Zając oraz skarbnik powiatu Ewa Pawłat. Z kolei Gminę Szczecinek reprezentował wójt Ryszard Jasionas. 

- Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej o długości 5,225 km i zostało wskazane  przez Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisane na listę zadań na drogach powiatowych zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – informuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy szczecineckiego Starostwa Powiatowego. - Inwestycja zapewni konieczne bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T oraz stanowić będzie dojazd do istniejącej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorem jest Powiat Szczecinecki. Projekt realizowany będzie w  formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Koszt całego przedsięwzięcia szacuje się na 3 529 411,76 zł. Jednak znaczną część, bo 3 mln zł pochodzić będzie ze wspomnianego dofinansowania. Prace planowo mają rozpocząć się w lipcu przyszłego roku. Z kolei zakończenia inwestycji możemy spodziewać się wraz z końcem 2019 roku. 

Tekst: Marzena Góra
Foto: Piotr Rozmus - Starostwo Powiatowe