Dron w służbie Straży Miejskiej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.07.2021 / Komentarze
Monitoring czystości powietrza, nielegalnych wysypisk śmieci, stanu drzewostanu i badanie sieci przesyłowych MEC

Od blisko 3 lat na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się bezzałogowy statek powietrzny. Dron wspomaga prace strażników i służy przede wszystkim do badania zanieczyszczenia powietrza, tzw. niskiej emisji.

Dron trafił do dyspozycji naszych strażników w grudniu 2018 roku. Statek zakupiło miasto. Wcześniej zaciągnęło pożyczkę w WFOŚiGW w wys. 42 tys. zł i otrzymało dotację 25 proc. kosztów zakupu. Latające laboratorium kosztowało ponad 160 tys. zł. Do jego użycia przeszkolono dwóch strażników, którzy uzyskali świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Już pierwsze kontrole na początku 2019 r. pokazały skuteczność drona w ujawnianiu spalania odpadów. W trakcie kontroli przydomowych kotłowni strażnicy musieli edukować mieszkańców, którzy są przyzwyczajeni do wrzucania do pieca niedozwolonych materiałów. Stwierdzone nieprawidłowości to na przykład spalanie lakierowanych ram okiennych czy płyt laminowanych. 

- W okresie grzewczym od 1 stycznia do 30 marca br. Straż Miejska prowadziła cotygodniowy monitoring źródeł niskiej emisji przy użyciu drona - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.

- Wykonano 125 pomiarów bezpośrednio przy źródle emisji (komina) za pomocą mobilnego laboratorium SOWA montowanego do drona. W 12 przypadkach wyniki pomiarów wykazały przekroczone normy szkodliwych substancji. Na adresach tych przeprowadzono kontrole palenisk. W trzech kotłowniach ujawniono spalane odpady. W dwóch przypadkach nałożono mandaty karne. W 5 spornych sytuacjach pobrano próbki odpadu paleniskowego (popiołu), który wysłano do ekspertyzy do specjalistycznego laboratorium. W trzech przypadkach ekspertyzy wykazały spalanie odpadów. Czynności zakończyły się ukaraniem właścicieli nieruchomości w postępowaniu mandatowym. Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

- Poza monitoringiem jakości powietrza dron w ostatnim półroczu był wykorzystywany do comiesięcznych zadań z zakresu monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci, monitoringu stanu drzewostanu, kontroli miejsc wypalania traw oraz innych zadań - kończy komendant. M.in.

* 29.01 na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzono inspekcje terenu stawów przy ul. Narutowicza pod kątem inwestycji.

* 29.01 monitoring dachów sklepów wielkopowierzchniowych w zakresie obowiązków ciążących na właścicielach dot. usuwania zagrożeń związanych z zalegającym śniegiem.

* 4.02 monitoring jeziora pod kątem przebywania osób na lodzie szczególnie osób nieletnich.

* 11-12.02 monitoring z użyciem kamery termowizyjnej brzegu jeziora pod kątem zrzutów nieczystości do jeziora;

* 2.03 wykonano dokumentację wideo dla Policji terenu w okolicy miejscowości Radacz z inwentaryzacji miejsca nielegalnej wycinki lasu.

* 1-2.04 uczestnictwo w jarmarku wielkanocnym. Strażnicy miejscy prezentowali dla mieszkańców drona oraz inny sprzęt będący na wyposażeniu wraz z prezentacją multimedialną.

* 27.05 udział w ćwiczeniach z zarządzania kryzysowego organizowanych przez Akademię Kaliską. Prezentowano możliwości wykorzystania posiadanego drona podczas katastrofy komunikacyjnej i wykonywania dokumentacji z nią związanej.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk