Finansowe wsparcie dla działkowców

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 17.03.2023 / Komentarze
Wnioski o udzielenie dotacji do 17 kwietnia

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta w 2023 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

W tegorocznym budżecie Szczecinka przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 17 kwietnia br., do godziny 13.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub wysłać pocztą.

Wszelkie informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowe (BIP) Urzędu Miasta:

https://bip.szczecinek.pl/

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk